Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai

Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai

Iesniedzējs: Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones" (NVO)
Sākuma datums: 2010-05-20
Beigu datums: 2011-06-15
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Jauncaunes", Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads
Kopējais finansējums: EUR 20 245.65
Publiskais finansējums: EUR 18 221.08
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Realizējot šo projektu, tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums un inventārs, lai organizētu Lauberes pagastā publiskas loka šaušanas sacensības brīvdabas apstākļos. Lai sagatavotu un uzturētu laukumu loka šaušanas sacensību norisei, tika iegādāts ražīgs zāles pļāvējs (raideris) ar piekabi aprīkojuma izvietošanai šaušanas laukā. Pļāvēja un inventāra uzglabāšanai tika uzbūvēts šķūnis. Lai nodrošinātu minimālās ērtības un higiēnas prasības dalībniekiem un skatītājiem, projekta ietvaros tika uzbūvēta treneru/tiesnešu mājiņa un tualete.

Par projekta iesniedzēju: www.amazones.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs
Pēteris Gribulis
Tālr.: 29492239
E-pasts: peteris.gribulis@vadc.gov.lv