Loka šaušanas treniņlaukuma ierīkošana

Loka šaušanas treniņlaukuma ierīkošana

Iesniedzējs: Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones" (NVO)
Sākuma datums: 2010-05-20
Beigu datums: 2012-07-11
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Jauncaunes", Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads
Kopējais finansējums: EUR 19 618.03
Publiskais finansējums: EUR 17 656.23
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija ierīkot piemērotu treniņlaukumu, kas nodrošinātu vietu, kur Lauberes, Lēdmanes, Madlienas u.c. apkārtnes pagastu iedzīvotājiem pieredzējuša instruktora vadībā regulāri nodarboties ar loka šaušanu brīvdabas apstākļos.

Projekta rezultātā ir radīta iespēja izmantot jaunu pakalpojumu - loka šaušana brīvdabas apstākļos. Projekts paredzēja iegādāt vienkāršāko loka šaušanas inventāru, aprīkot miniatūru šautuvi, bet līdzekļu trūkuma dēļ projekta ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts, kas ir realizēts tikai daļēji - pirmais posms - ir izbūvēts piebraucamais ceļš ar stāvlaukumu. Tālāku projekta virzību un realizāciju biedrības biedri veic pašu spēkiem. Nomātā zemes gabala pilnvērtīgai izmantošanai, teritorijā tiks veikti labiekārtošanas darbi (krūmu izciršana, grāvju izciršana, laukuma planēšna, aizsargvaļna uzbēršana un izveide)

Par projekta iesniedzēju: www.amazones.lv


Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Pēteris Gribulis
Tālr.: 29492239
E-pasts: peteris.gribulis@vadc.gov.lv