Estrādei Suntažos - būt!

Estrādei Suntažos - būt!

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2010-06-02
Beigu datums: 2011-07-15
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Suntažu pagasts, Ogres novads
Kopējais finansējums: EUR 20 245.65
Publiskais finansējums: EUR 15 184.22
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai

Projekta apraksts:
Latvijas Vietējās rīcības grupas ar mērķi popularizēt LEADER pieeju un labākos projektu piemērus, 2011.gada decembrī nominēja LEADER DIŽPROJEKTU 2011. Biedrība "Zied zeme" kā savas teritorijas dižprojektu bija izvirzījusi Ogres novada Suntažu pagasta projektu "Estrādei Suntažos - būt!", kas guva atzinību par krāšņo atklāšanas pasākumu un publicitāti no Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem.

2011.gada 15.jūlijā bijām aculiecinieki vērienīgam notikumam – Suntažos tika atklāta rekonstruētā brīvdabas estrāde, kura uzcelta par Suntažu pagasta pašvaldības līdzekļiem, piesaistot LEADER finansējumu. Projekta kopējās izmaksas bija 43 077 LVL, bet publiskais piešķirtais finansējums LEADER projekta ietvaros: 7 500 LVL.

Projekta rezultātā tika izbūvēts jumts, stabila aizmugures siena, kulises un kvalitatīva grīda. Projekta ietvaros turpmāk paredzēts sakārtot skatītāju lauku – izveidojot paaugstinājumu skatītāju rindām 600 sēdvietām, uzstādot jaunus izturīgākus solus ar betona pamatnēm. Projektā paredzēts nomainīt pašreizējo apgaismojumu  visā estrādes parka teritorijā, veikt apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus, ierīkot betonētas ugunskura vietas. Veicot estrādes rekonstrukciju atjaunotais objekts vizuāli interesanti iekļausies zaļajā zonā upes ielokā.

Suntažu kultūras nama direktore Dzidra Sproģe: “Pateicoties biedrības „Zied zeme” izsludinātajam projektu konkursam, uzdrošinājos pieteikt estrādi renovācijai. Tika piešķirta maksimālā projektā paredzētā summa. Pārējos līdzekļus, kas bija nepieciešami, atrada pagasta vadība.”

Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ronis: „Man ir liels prieks, ka atkal kāds objekts pagastā ir par jaunu tapis vai renovēts. Un pie visa vaininiece ir Dzidra. Viņa atskrēja no viena „Zied zeme” semināra un teica: „Rakstām augšā! Būsim pirmie. Pirmie dabūsim naudu un būvēsim.” Un, ja jau tāda skriešana, tad arī skrējām. Rezultātā mums ir jauna estrāde! Esam lepni, ka pateicoties uzņēmīgu un drosmīgiem cilvēku nelielai iniciatīvai radies tik grandiozs kultūrai nozīmīgs projekts, kāds tagad ir Suntažos!"

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Andris Ronis
Tālr.: 65037101
E-pasts: pagasts@suntazi.oic.lv