Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai.

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2010-12-03
Beigu datums: 2011-06-07
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Skolas iela 10, Ķegums, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: EUR 9 912.21
Publiskais finansējums: EUR 7 268.54
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Projekta rezultātā tiks atbilstoši vajadzībām atremontēta telpa un iegādāts aprīkojums atbalsta sniegšanai jauniešiem ar īpašām un speciālām vajadzībām, viņu vecākiem un pedagogiem Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, kurā strādās logopēds un speciālais pedagogs. Tas nodrošinās jauniešiem ar speciālām un īpašām vajadzībām daudz kvalitatīvāku izglītības iegūšanu vidē, atbilstoši savām mācīšanās prasmēm.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Edgars Viņķis
Tālr.: 26593664, 65055275
E-pasts: kegumaskola@inbox.lv