Tautas tērps - mana rota

Iesniedzējs: NOVADNIEKI (NVO)
Sākuma datums: 2011-01-03
Beigu datums: 2011-12-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Ziediņi", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: EUR 8 098.26
Publiskais finansējums: EUR 6 073.61
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekts paredz jaunu Vidzemes novada tautas tērpu iegādi Lēdmanes senioru deju kolektīvam. Kolektīvs darbojas 35 gadus, ir bagāts ar tradīcijām, regulāri sniedz koncertus visā Latvijā. Tā ir iespēja papildināt senioru deju kolektīva materiāltehnisko bāzi, paplašināt novada pašdarbnieku pulku, kas ar kultūras pasākumiem pastarpināti izglītos un informēs sabiedrību.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Inese Nereta
Tālr.: 26306105
E-pasts: inesenereta@inbox.lv