Pilsētas 800 gadu parka labiekārtošana

Pilsētas 800 gadu parka labiekārtošana

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2010-12-01
Beigu datums: 2011-08-01
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Birzes iela 2a, Ikšķile, Ikšķiles novads
Kopējais finansējums: EUR 20 245.65
Publiskais finansējums: EUR 15 184.22
Rīcības nosaukums: Atbalsts teritorijas labiekārtošanai

Projekta apraksts:
Projekts paredz Ikšķiles pilsētas 800 gadu skvēra labiekārtošanu Birzes ielā 2a. Projekta gaitā ir paredzēta zāliena ierīkošana, krūmu stādījumu, lapu koku, skujeņu stādīšana, esošo koku apkopšana, augu pārstādīšanu, stiprināta zāliena ierīkošanu un bruģa ierīkošana, soliņu, apgaismes objektu un atkrituma tvertņu izvietošana. Veicamajiem darbiem tiks gatavots tehniskais projekts. Skvēra teritorija tiks apgaismota, līdz ar to tiks nodrošināta arī svēra izmantošana diennakts tumšajā laikā, piemēram ziemās ir plānots ierīkots distanču slēpošanas trasi. Sakopjot šo teritoriju tā kļūs par vietējo iedzīvotāju un viesu patīkamu atpūtas vietu.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Indra Leja
Tālr.: 65055458
E-pasts: indra.leja@ikskile.lv