Jauniešu un ģimeņu centra "Dzīves skola" materiāltehniksās bāzes pilnveidošana

Iesniedzējs: IKŠĶILES TAUTSKOLA (NVO)
Sākuma datums: 2011-02-01
Beigu datums: 2011-12-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles novads
Kopējais finansējums: EUR 20 245.65
Publiskais finansējums: EUR 18 060.63
Rīcības nosaukums: Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei

Projekta apraksts:
Jauniešu un ģimeņu centrā „Dzīves skola” tiks aprīkota virtuves telpa ar virtuves iekārtu un tehniku, radot materiālo bāzi  un apstākļus apgūt jaunas prasmes jauniešiem un viņu ģimenēm, iegādāta biroja tehnika un reģistrēta mājas lapa, kas ievērojami palīdzēs uzlabot centra darbības kvalitāti un attīstības iespējas, kā arī iegādātas mēbeles un  aprīkojums jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošanai. Tiks organizētas apmācības un pasākumi, izstrādāta apmācību programma, nodrošināta informācija par centra aktivitātēm, iesaistot jauniešus.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Kristīna Krilovska
Tālr.: 29439058
E-pasts: kristina.krilovska@gmail.com