Šaušanas sporta kluba izveide 2.kārta

Šaušanas sporta kluba izveide 2.kārta

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas" (NVO)
Sākuma datums: 2010-06-03
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Birzgales pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 17 723.04
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Projekts paredz veikt šautuves projektēšanu, zemes gabala izstrādes darbus, iegādāt šaušanas kluba vajadzībām elektrības ģeneratoru.  Pēc tam tiks veikti šautuves teritorijas labiekārtošanas darbi, vidē, saskaņā ar apstiprinātu projektu tiks ieviesti aizsardzības vaļņi, ievilkti elektrības kabeļi, tiks izveidotas nojumes šaušanas zonā, tiks uzstādīti pamatlīdzekļi, kas tika iegādāti iepriekšējā projekta "Šaušanas sporta kluba izveide" ietvaros. Projektā paredzētā šautuve būs paredzēta regulārai šaušanas prasmju pilnveidošanai, kā arī  sacensību rīkošanai.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Oskars Treilihs
Tālr.: 26568483
E-pasts: treilihs@gmail.com