Bērnu sporta laukuma izveide Ķeguma parkā

Bērnu sporta laukuma izveide Ķeguma parkā

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2010-06-03
Beigu datums: 2012-07-11
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Ķegums
Kopējais finansējums: 9750,79Ls
Publiskais finansējums:  
Rīcības nosakums: 4.2.Atbalsts vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveide vai atjaunošana

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija izveidot bērnu sporta laukumu Ķeguma parkā, kas nodrošinās pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem.

Projekta ietvaros tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi un izveidots pirmais, par ES fondu līdzekļiem, rotaļu laukums bērniem Ķegumā. Rotaļu laukums ir izveidots pietiekami liels: ar šūpoļu kompleksu, skatu torņiem, smilšu kasti, rotaļu namiņu un zirdziņiem. Blakus rotaļu laukumam ir izvietoti arī soliņi un atkritumu urnas. Projekta ietvaros ir uzstādīts nožogojums, kas nodrošina drošības sajūtu, jo bērni ir pasargāti no klaiņojošiem suņiem. Šis projekts veicina aktīvas un veselīgas jaunatnes veidošanos Ķegumā.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Raivis Ūzulis
Tālr.: 28332807
E-pasts: raivis.uzulis@kegums.lv