Programmējamo darba galdu apmācība

Programmējamo darba galdu apmācība

Iesniedzējs: PARKAS (NVO)
Sākuma datums: 2010-06-03
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Suntažu pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 18 221.08
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:
Projektā ir plānots iegādāties mazo CNC darbagaldu un datoru ar ko vada un dod komandas šim darba galdam. Mazie CNC ir izmantojami dažādu maza un vidēja izmēra lietu un detaļu apstrādei un izgatavošanai - suvenīri, koka rotaļlietas, detaļu šabloni, izkārtnes no dažādiem materiāliem, kokgriezumu utt., iespēja apstrādāt dažādus materiālus. Ar šo izglītojam iedzīvotājus par datortehnoloģoju izmantošanas iespējām darbā un ražošanā. Šī projekta ietvaros tiek realizēta mācību darbnīcas izveide – rekonstrukcija. Projekta īstenošanas rezultātā tiks paplašināta zināšanu bāze,iespēja veicināt cilvēku nodarbinātību un nākotnē pat realizēt līdzīgus biznesa projektus peļņas gūšanai.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Māris Tilibs
Tālr.: 28200216
E-pasts: parkas.pasts@inbox.lv