Jauniešu un ģimenes centra "Sauldega"

Jauniešu un ģimenes centra

Iesniedzējs: Biedriba "Parkas" (NVO)
Sākuma datums: 2010-06-03
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums: - - -

Īstenošanas vieta: Suntaži
Summa: 11104.74 Ls
Rīcības nosakums: Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei
Projekta apraksts:
Projekts paredz telpu rekonstrukciju Jauniešu un Ģimenes centrā "Sauldega". Centrs piedāvās dažādu vecumu interesentiem nodarbības fotogrāfijā un gleznošanā. Projekta ietvaros attiecīgi tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums, biroja tehnika, programmatūra  un mēbeles.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Māris Tilibs
Tālr.: 28200216
E-pasts: parkas.pasts@inbox.lv