Sociālā riska grupās esošiem bērniem draudzīga Madliena

Sociālā riska grupās esošiem bērniem draudzīga Madliena

Iesniedzējs: Biedrība "Otrās mājas" (NVO)
Sākuma datums: 2010-06-03
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums: - - -

Īstenošanas vieta: Madliena
Summa: 9985.40 Ls
Rīcības nosakums: Atbalsts teritorijas labiekārtošana
Projekta apraksts:
Projekts paredz izveidot bērnu rotaļu laukumu, piemērojot bērniem ar specifiskām vajadzībām, izvietot soliņus,  kas kalpotu kā atpūtas zona, uzstādīt atkritumu tvertnes, lai iemācītu kopt apkārtējo vidi un rūpēties par to. Rezultātā tiks labiekārtota teritorija, kas padarīs Madlienu interesantāku, daudz drošāku un draudzīgāku gan bērniem, gan visai ģimenei, tiks izveidots mūsdienīgs rotaļu laukums, kas rosinās bērnu un apkārtējo iztēli, veicinās atpūtu brīvā dabā.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Ramona Ļeščišina
Tālr.: 26341749
E-pasts: ramona.lescisina@inbox.lv