Jātnieku sporta treniņlaukuma izbūve Lielvārdes lauku teritorijā

Iesniedzējs: biedrība "Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs" (NVO)
Sākuma datums: 2007-02-16
Beigu datums: 2008-05-03
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Lielvārde
Izpildītājs: Biedrība Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs
Piešķirtais finansējums: 5000,00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitāte „Integrētās lauku attīstības stratēģija” 
Kopsavilkums:
Šobrīd Latvijā jātnieku sportā ir ļoti maz augsta līmeņa treneru, bet Ogres rajonā ir vienīgais starptautiskās klases sporta meistars, 2005. un 2006.gada Latvijas labākais jātnieks, LPJSK prezidents Dainis Ozols. Latvijā strauji palielinās interese par atpūtu un sportu kopā ar zirgiem. Ogres rajonā ļoti trūkst treniņlaukumu nodarbībām jātnieku sportā. 2006.gada vasarā pie D.Ozola trenējās 10 bērni, no kuriem 6 veiksmīgi startē dažāda līmeņa sacensībās pārstāvot Lielvārdi, kā arī apmēram 20 dažāda vecuma hobija jātnieki. Iestājoties rudens lietainajam periodam vecais padomju laika sporta laukums kļūst nelietojams treniņiem un tādēļ D.Ozols ir spiests atteikt treniņus līdz nākošā gada pavasarim, kad treniņlaukums nožūst. Jauna treniņlaukuma, ar modernu hidroizolāciju izbūve ļautu pagarināt treniņu sezonu, kura patreiz gadā 4 mēneši, līdz 10 mēnešiem gadā. Līdz ar to daudzi bērni un pieaugušie regulāri trenētos un šobrīd pastāvošā problēma tiktu novērsta un jātnieku sportam varētu pievērsties daudz vairāk interesentu.

Iesniedzēja apraksts:
Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs (turpmāk LPJSK) dibināts 2001.gadā, bet kā biedrība pārreģistrēta 26.04.05., sabiedriskā labuma statuss iegūts 03.06.2005.. Biedŗība nodarbojas ar jātnieku sporta sacensību organizēšanu, dažāda līmeņa interesentu trenēšanu, kā arī dalību sacensībās Latvijā un ārzemēs.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Dainis Ozols
Tālr.: 2
E-pasts: