Baltā Māja - 1

Iesniedzējs: Ķeipenes vides centrs (NVO)
Sākuma datums: 2007-10-30
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Ķeipene
Piešķirtais finansējums: 5000.00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija”
Projekta apraksts:
Projekts „Baltā māja-1” tika īstenots, lai izremontētu biedrības „Ķeipenes vides centrs” telpu 33,63 kv.m. platībā, kura kalpos kā vietējo interešu grupu pulcēšanās vieta, kultūras pasākumiem, izglītojošiem semināriem, izstādēm, pagasta viesu uzņemšanai.

Sakārtota un aktīva darba vide veicinās vietējo iniciatīvas grupu dalībnieku motivāciju iesaistīties pagasta dzīves uzlabošanā, kā arī radīs priekšnosacījumu ilgtspējīgai biedrības darbībai un attīstībai. Pulcēšanās vieta tiek lietota interešu pulciņu darbībai, izglītojošiem semināriem, izstādēm, novadpētniecības ekspozīcijām, kultūras pasākumiem, viesu uzņemšanai!

Iesniedzēja apraksts:
Biedrības „Ķeipenes vides centrs” darbība balstās uz biedrības biedru vēlmi sakārtot dzīves vidi sev un ieinteresēt, izglītot pagasta iedzīvotājus dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī vērst pagasta viesu uzmanību uz Ķeipenes pagasta vērtībām (radošiem cilvēkiem, vēsturi, zināšanām)


Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja
Gunita Olekša
Tālr.:
E-pasts: