Nāc pie ūdens

Nāc pie ūdens

Iesniedzējs: Biedrība "Mēs zivīm" (NVO)
Sākuma datums: 2007-10-30
Beigu datums:
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Lobes ezers
Piešķirtais finansējums: 4980.58 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija”
Projekta apraksts:
Krapes pagastā Lobes ezers un Lobes upe ir iecienītas cilvēku atpūtas vietas. Pie ūdeņiem, īpaši brīvdienās, dodas gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi. Cilvēki ierodas gan makšķerēt, gan vienkārši pastaigāties un papriecāties par dabu. Līdz ar to rodas arī zināms kaitējums dabai un vides piesārņojums ar atkritumiem. Ir radusies nepieciešamība organizēt apmeklētāju plūsmu orientējot to uz labiekārtotām pieejas vietām pie ūdeņiem, kur ir izveidota minimāla infrastruktūra.


Projekts paredz uzlabot sabiedrisko infrastruktūru piecās pieejas vietās pie ūdeņiem uzstādot statīvus velosipēdu novietošanai, atkritumu konteinerus, bioloģiskās tualetes, kā arī uzstādot informācijas stendus un ceļa norādes. Labiekārtošana paredzēta trijās vietās pie Lobes ezera: pie "Aulakiem", "Urtiem" un "Vecburdzēniem" un divās vietās pie Lobes upes: pie Krapes pamatskolas un „Ūdensdzirnavām”. Posmā starp Krapes pamatskolu un "Ūdensdzirnavām" gar Lobes upes malu jau 2006.gadā ir uzsākts veidot pastaigu un riteņbraucēju taku un šajā projektā izveidotie elementi kļūs par pastaigu takas sastāvdaļām. Par projekta līdzekļiem ir paredzēts iegādāties materiālus un izstrādājumus, ko sabiedriskā kārtā nav iespējams iegūt. Pats iekārtošanas un uzstādīšanas darbs notiks ar brīvprātīgo palīdzību.

Iesniedzēja apraksts:
Biedrība „Mēs zivīm” reģistrēta 2006. gada 24. janvārī un nodarbojas ar vides aizsardzību, un tās ideju popularizēšanu. Biedrība rīko interesentu apmācību vides aizsardzībā (semināri). Organizē ūdens bioloģisko resursu papildināšanu, kā arī licencēto makšķerēšanu. Biedrības biedri īsteno mākslīgo nārsta ligzdu ievietošanu Daugavā. Kā arī kopā ar Ogres rajona skolu audzēkņiem organizē krasta joslu sakopšanas talkas.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Juris Gutovskis
Tālr.:
E-pasts:

 

 

Kopsavilkums: