Pārvērtības turpinājas

Pārvērtības turpinājas

Iesniedzējs: Biedrība "Otrās mājas" (NVO)
Sākuma datums: 2008-06-05
Beigu datums: 2010-09-25
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: “Zālītēs”, biedrībā Otrās Mājas, Madliena
Piešķirtais finansējums: 5000.00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija”
Projekta apraksts:
Projekta mērķis ir veicināt augstu cilvēkresursu kvalitāti un attīstību, veidojot Dienas centra 2.kārtu, ar logu, durvju nomaiņu, hidroizolācijas veikšanu, brūkošās ārsienas labošanu pie durvīm, uzlabot estētiski kvalitatīvu, drošu vidi sociālo pakalpojumu saņemšanai, sociālās nevienlīdzības mazināšanai, integrēšanai invalīdiem, pensionāriem u.c. riska grupās esošiem. Projekta mērķa grupas dalībnieki: biedrības Otrās Mājas 56-60  biedri: invalīdi, pensionāri, kā arī citi riska grupās esošie un topošie biedrības biedri.


Projekta ieguvums
Veicināta augstāka cilvēkresursu kvalitāte un attīstība, realizējot Dienas centra 2.kārtu, kur nomainīti logi, durvis, veikta hidroizolācija, izlabota brūkošā ārsiena pie durvīm, radot estētiski kvalitatīvu, drošu vidi sociālo pakalpojumu saņemšanai, sociālās nevienlīdzības mazināšanai, integrēšanai invalīdiem, pensionāriem u.c. riska grupās esošiem.

Iesniedzēja apraksts:
2003.gadā Madlienā atsāka darbību kā invalīdu nodaļa pie Ogres invalīdu biedrības septiņu cilvēku sastāvā. 2004.g. 12.maijā nodaļa reģistrējās Uzņēmuma Reģistrā kā sabiedriska organizācija invalīdiem, pensionāriem un viņu atbalstītājiem OTRAS MĀJAS. 2006.gada 9.janvārī organizācija tika pārreģistrēta kā biedrība OTRĀS MĀJAS un biedru skaits 2007.janvāri sasniedza 56 cilvēkus. 2006.gada 04.septembrī biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Galvenās aktivitātes:

  • Veidot Dienas centru sociālā riska grupās esošiem cilvēkiem: izglītošanai, aktivizēšanai, interešu grupas un aktivitāšu veidošanas vietai
  • Fiksēt, publicēt un iepazīstināt  sabiedrību par invalīdu un citu riska grupā esošo dzīves stāstiem ar video un foto materiālu palīdzību
  • Veicināt iedzīvotāju līdzdalību sociālo problēmu risināšanā, sociālā klimata uzlabošanā
  • Savstarpējās un ārējās palīdzības atbalsts materiālā un garīgā jomā
  • Rakstīt projektus organizācijas darbības un aktivitāšu nodrošināšanai
  • Uzņēmēju darbības veicināšana, rosināšana biedrības darbības atbalstam


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Lilija Paegle
Tālr.: 26335364
E-pasts: otrasmajas@inbox.lv