Zināšanu krātuves komerczinībās izveide Ķeguma novadā

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķegums
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 3 829.57
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Tika izveidota zināšanu krātuve novada iedzīvotājiem, kas tagad ļauj apgūt un papildināt komerczinības un praktiski pielietot apgūtās zināšanas datorizētā grāmatvedības programmā, virtuālā sadarbības vietnē internetā, kura ir pieejama ikvienam iedzīvotājam bez maksas. Projekta ietvaros tika iegādāts, dators, projektors, ekrāns, kā arī atklātā koda grāmatvedības programmatūra.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Ilze Avotiņa
Tālr.: 26589650
Fakss: 65038287
E-pasts: avotina10@inbox.lv