Palīdzēsim Pirmklasnieciņam

Iesniedzējs: SUNTALNIECE (NVO)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Suntažu pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 8 868.22
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Projekta rezultātā, tiks izveidota datortelpa dažādu vecumu iedzīvotājiem prasmju apguvei un praktiskai izmantošanai. Projekts paredz telpu remontu un datortehnikas, un atbilstoša aprīkojuma iegādi. Projekts sekmēs iedzīvotāju prasmju un iemaņu paaugstināšanos,nodrošinot atbilstošu infrastruktūru un aprīkojumu kvalaitatīviem izglītības un informācijas pakalpojumiem.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Mudīte Barkāne
Tālr.: 26227909
E-pasts: muditebika@inbox.lv