Aktīvās atpūtas centra jauniešiem "Lapegles" izveide

Aktīvās atpūtas centra jauniešiem

Iesniedzējs: Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM" (NVO)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums: 2011-04-20
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lēdmanes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 18 217.26
Rīcības nosaukums: Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija izveidot aktīvās atpūtas centru jauniešiem, radot sakārtotu un estētisku vidi aktīvai brīvā laika pavadīšanai, kā arī zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmes pilnveidei un uzlabošanai militārās apmācības jomā.

Projekta ietvaros Lēdmanes pagasta "Lapeglēs" tika izveidots peintbola laukums, šķēršļu josla un auto-moto-velo trase. Projektam ir cieša saistība ar Jaunsargu kustību Latvijā. Šī projekta pamatideja tiek balstīta uz vēlmi izveidot vietu, kur jaunieši var apgūt militāro prasmju pamatprincipus un vienlaicīgi aktīvi atpūsties.

2012.gada 30.jūnijā un 1.jūlijā šajā aktīvās atpūtas jauniešu centrā norisinājās "Ogres un Bauskas garnizona ģenerāļa Pētera Radziņa kausa izcīņa starp skolu jauniešiem". Komandu vidū bija arī Ogres, Ikšķiles un Ķeguma novadu pārstāvji. Pasākumu organizēja "Ogres 54.ITBN Zemessardzes bataljons", "Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs" un biedrība "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem". Piedalījās jauniešu komandas ar dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam no četriem Latvijas novadiem: Ikšķiles novads ar "Ikšķiles vidusskolas" komandu, Ķeguma novads ar "Ķeguma Komercnovirziena" vidusskolas komandu, Ogres novada apvienotā komanda, Vecumnieku novadu pārstāvēja divas komandas - "Misas" skola un "Skaistkalnes" skola.

Komandas piedalījās dažādās spēļu disciplīnās: pirmās palīdzības sniegšana, šķēršļu josla, vēstures testi - klases kabinets ierīkots Zemessardzes kravas auto, ar kuru pārvadā kaujas vīrus, peintbols, loka šaušanas disciplīna, šaušana ar pneimatiskajiem ieročiem, "Militārais pārgājiens". Ir jauka sajūta, ka ir apņēmīgi ļaudis, kas ir gatavi izglītot un apmācīt jauniešus jaunām prasmēm, lai tie nākotnē izaugtu par stipriem, veseliem un gudriem cilvēkiem. Šādas sacensības ir paredzēts organizēt katru gadu, lai piesaistītu un ieinteresētu arvien jaunus dalībniekus kuplākā skaitā.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Normunds Raubiška
Tālr.: 28347630, 65053338
E-pasts: nr35@inbox.lv