Jauniešu un ģimeņu centrs "DZĪVES SKOLA"

Iesniedzējs: IKŠĶILES TAUTSKOLA (NVO)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ikšķile
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 18 086.86
Rīcības nosaukums: Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei

Projekta apraksts:
Tiks aprīkots un labiekārtots Jauniešu un ģimeņu centrs Ikšķilē. Iegādāta biroja tehnika, programmatūra un mēbeles, telvizors, divi mūzikas centri, kā arī mēbeles atpūtas stūrītim.

Kontaktinformācija:
projekta vadītāja
Kristīna Krilovska
Tālr.: 29439058
E-pasts: kristina.krilovska@gmail.com