Šķēršlu iegāde jātnieku sporta sacensību un treniņu vajadzībām

Iesniedzējs: Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs (NVO)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārde
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 9 110.53
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta rezultātā Vācijā tiks iegādāti un uz Latviju atvesti Latvijas Profesionālo jātnieku sporta kluba sacensību organizēšanai un treniņiem nepieciešamie šķēršļi un to detaļas. Atjaunot šķēršļu komplektu nepieciešams lai uzturētu sacensību popularitāti, kā arī bagātinātu to sortimentu. Iegādājamie šķēršļi atbilst sacensību un zirgu drošības noteikumiem, kā arī kvalitāte garantē to ilgstošu lietosanu. Šķēršļus būs iespējams izmantot arī treniņos un sacensībās.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Aija Ezeriete
Tālr.: 26558363
E-pasts: aija.ezeriete@mvm.lv