Biedrība "Ķeipenes vides centrs" – iedzīvotāju iniciatīvas atbalstam un attīstībai

Biedrība

Iesniedzējs: Ķeipenes vides centrs (NVO)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums: 2011-07-13
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķeipenes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 9 110.53
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta ietvaros tika veikta vienkāršotā rekonstrukcija 65 kv.m platībā biedrības Ķeipenes vides centrs telpās, nodrošinot visas telpas ar centrālo apkuri un 31,6 kv. ar jaunām elektroinstalācijām. Tika ierīkots sanitārais mezgls, ieklāta grīda, izlīdzinātas, nokrāsotas sienas un griesti, demontēta krāsns, ieklāts grīdas segums. Izremontētajās biedrības telpas tagad ir pieejamas visiem vietējiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no sociālās grupas un vecuma, kur tiek organizētas dažādas sabiedriskās aktivitātes. 


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Gunita Bombāne
Tālr.: 22348865
E-pasts: bitites_tg@inbox.lv