Dzīves optimismam

Dzīves optimismam

Iesniedzējs: Ķeguma novada pensionāru biedrība (NVO)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums: 2010-08-02
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķegums
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 9 110.48
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija integrēt sabiedrībā vientuļās pensionāres un sievietes ar dažādām veselības problēmām, viņu dzīves kvalitātes paaugstināšana, jauna interešu pulciņa materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana ilglaicīgai darbībai. 

Projekta ietvaros tiks iegādāti 18 deju tērpu komplekti, 20 kurpju pāri un viens mūzikas atskaņotājs un 3 drēbju statīvi. Tērpi paredzēti dāmu deju grupai, kuras dalībnieces ir pārsvarā vientuļas pensionāres ar dažādām veselības problēmām (artrītu, osteoporozi, osteohondrozi, reimatismu u.c.), kurām ir ļoti vēlama regulāra, saudzīga fiziska slodze. Grupa dejo Eiropas dejas, kuras var dejot ikviens, neatkarīgi no fiziskās sagatavotības un dejot prasmes.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja
Linda Krūmiņa
Tālr.: 29133711
E-pasts: lk.linda.krumina@gmail.com