Šaušanas sporta kluba izveide

Šaušanas sporta kluba izveide

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas" (NVO)
Sākuma datums: 2009-05-15
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Birzgales pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 18 221.08
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:  
Projekts paredz aprīkot ar materiāli tehnisko bāzi un perspektīvē izveidot šautuvi. Tiks iegādāti un uzstādīti dažādi mērķi un stendi treniņiem šaušanā un biroja iekātrta un aprīkojums.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs
Oskars Treilihs
Tālr.: 26568483
E-pasts: treilihs@gmail.com