Biedrības

Biedrības "Ogresgalieši" telpu vienkāršota renovācija

2014-03-07 - 2015-07-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši""

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pārvietojamās deju grīdas, video un ar to saistītās aparatūras iegāde lielvārdes deju kolektīvam

Pārvietojamās deju grīdas, video un ar to saistītās aparatūras iegāde lielvārdes deju kolektīvam "Pūpolītis"

2014-03-07 - 2015-07-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "DZĪVO DEJĀ"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centra izveide Elkšņu skolā

Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centra izveide Elkšņu skolā

2014-07-07 - 2015-07-06

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ikšķiles Brīvā skola

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pensionāru biedrības kapacitātes palielināšana

Pensionāru biedrības kapacitātes palielināšana

- 2015-05-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Ķeguma novada pensionāru biedrība"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Koncerttērpi LPB senioru dziesmu ansamblim

Koncerttērpi LPB senioru dziesmu ansamblim "Lielvārdietes"

2014-09-01 - 2015-05-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Lielvārdes pensionāru biedrība"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogresgalā

Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogresgalā

2014-09-01 - 2015-05-12

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Dace Zobena

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Bērnu rotaļu istabas izveide Ķegumā

Bērnu rotaļu istabas izveide Ķegumā

2014-08-07 - 2015-05-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas