Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā

Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā

2014-07-01 - 2014-12-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē

Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē

2014-03-01 - 2014-11-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "JADARA"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

2014-08-01 - 2014-10-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Infrasturtūras izveide pīļu audzēšanai SIA

Infrasturtūras izveide pīļu audzēšanai SIA "NULE 3" saimnieciskās darbības konkurētspējas nostiprināšanai

2014-03-03 - 2014-10-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 3"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

2013-11-01 - 2014-03-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

2013-01-13 - 2014-01-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: DZĪVO DEJĀ

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

"Sēd uz sliekšņa pasaciņa" 2.daļa "Meža noslēpumainais stāsts"

2012-01-01 - 2013-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Eurika"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas