Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

2014-08-01 - 2014-10-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Infrasturtūras izveide pīļu audzēšanai SIA

Infrasturtūras izveide pīļu audzēšanai SIA "NULE 3" saimnieciskās darbības konkurētspējas nostiprināšanai

2014-03-03 - 2014-10-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 3"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

2013-11-01 - 2014-03-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

2013-01-13 - 2014-01-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: DZĪVO DEJĀ

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

"Sēd uz sliekšņa pasaciņa" 2.daļa "Meža noslēpumainais stāsts"

2012-01-01 - 2013-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Eurika"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Inventāra iegāde Ziemeļu divcīņai

Inventāra iegāde Ziemeļu divcīņai

2012-07-10 - 2013-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Ogres stils"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aprīkojuma iegāde biedrības „Sporta klubs „Rembate” darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai

Aprīkojuma iegāde biedrības „Sporta klubs „Rembate” darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai

2012-06-01 - 2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sporta klubs "Rembate"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas