Tautas tērpu iegāde Ogres novada Ķeipenes tautas nama deju kolektīviem

Tautas tērpu iegāde Ogres novada Ķeipenes tautas nama deju kolektīviem

2012-01-02 - 2012-09-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Mākslas centra tehnisko līdzekļu iegāde

Mākslas centra tehnisko līdzekļu iegāde

2012-01-02 - 2012-09-05

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Citas bites

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pašvaldības autoceļa Nr.7

Pašvaldības autoceļa Nr.7 "Lejskaļi - Birzmaļi" vienkāršota renovācija

2012-05-01 - 2012-08-31

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Mākslas studiju centra izveide Ķegumā

Mākslas studiju centra izveide Ķegumā

2012-01-01 - 2012-08-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Florbola inventāra (apmaļu) iegāde Sporta klubam

Florbola inventāra (apmaļu) iegāde Sporta klubam "Lielvārde"

2012-01-01 - 2012-08-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sporta klubs "Lielvārde"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērpu iegāde Ikšķiles jauniešu korim

Tautas tērpu iegāde Ikšķiles jauniešu korim "SOARE"

2012-01-09 - 2012-08-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SOARE

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Krapes parka atdzimšana

Krapes parka atdzimšana

2012-01-02 - 2012-08-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: NĀC KOPĀ

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas