Jumpravas Sarkanā Krusta Operatīvā vienība

2010-12-03 - 2011-12-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Latvijas Sarkanais Krusts

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērps - mana rota

2011-01-03 - 2011-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: NOVADNIEKI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Celiņu, žoga, vārtu un vārtiņu nomaiņa

Celiņu, žoga, vārtu un vārtiņu nomaiņa

2010-12-03 - 2011-11-29

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Nodibinājuma

Nodibinājuma "Mārīte ABC" telpu vienkāršotā renovācija un materiālās bāzes papildināšana

2011-01-01 - 2011-09-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Nodibinājums "Mārīte ABC"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Lielvārdes koka flote

Lielvārdes koka flote

2010-12-03 - 2011-09-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Mārika Valpētere

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dabai draudzīgas atpūtas un tūrisma attīstībai

Dabai draudzīgas atpūtas un tūrisma attīstībai

2010-06-03 - 2011-09-15

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Biedrība "Mēs zivīm"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Par aktīvu dzīvesveidu

Par aktīvu dzīvesveidu

2011-08-01 - 2011-09-01

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Daugavas Koka Flote

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas