Biedrība

Biedrība "Ķeipenes vides centrs" – iedzīvotāju iniciatīvas atbalstam un attīstībai

2009-05-15 - 2011-07-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeipenes vides centrs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Publiskais bērnu laukums Lielvārdē

2010-06-02 - 2011-07-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Raiņa nams 11"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aprīkojuma iegāde Ikšķiles novada pensionāru biedrībai

Aprīkojuma iegāde Ikšķiles novada pensionāru biedrībai "Saulgrieži"

2010-06-02 - 2011-07-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pensionāru biedrība "Saulgrieži"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dienas centrs pilnveidojas!

Dienas centrs pilnveidojas!

2011-03-01 - 2011-06-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: OTRĀS MĀJAS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dārza kamīna un nojumes izbūve

Dārza kamīna un nojumes izbūve

2010-12-01 - 2011-06-30

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai

Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai

2010-05-20 - 2011-06-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai.

2010-12-03 - 2011-06-07

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas