Biedrības "Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes" materiāltehniskais nodrošinājums

2010-06-02 - 2011-05-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SIEVIEŠU KLUBS "ĶEGUMA SAULESPUĶES"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aktīvās atpūtas centra jauniešiem

Aktīvās atpūtas centra jauniešiem "Lapegles" izveide

2009-05-15 - 2011-04-20

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Lauku jauniešu pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana

Lauku jauniešu pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana

2010-12-01 - 2011-04-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: CREATIVUS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tehniskā aprīkojuma iegāde Tomes sieviešu kluba "Ābele" kapacitātes celšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

2010-12-03 - 2011-03-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Tomes sieviešu klubs "Ābele"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Datortehnikas iegāde Jumpravas pagasta iedzīvotāju apmācībai datorzinībās

2011-01-03 - 2011-03-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ķeguma florbola kluba inventāra iegāde

2010-06-03 - 2011-03-18

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: ĶEGUMA FLORBOLA KLUBS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Nūjošanas taku apgūšana, aktīva dzīvesveida veicināšana

2009-05-15 - 2011-01-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas