Ieguldījumi materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai mākslas skolā "Mākslas Aptieka"

2013-12-02

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Kultūras un izglītības fonds "UPE"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sporta inventāra iegāde florbola komandai

Sporta inventāra iegāde florbola komandai "Lielvārde" treniņu un spēļu nodrošināšanai

2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sporta klubs "Lielvārde"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā

Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā

2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērpu iegāde Ogresgala bērnu un jauniešu kolektīviem

Tautas tērpu iegāde Ogresgala bērnu un jauniešu kolektīviem

2013-12-05

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sporta peintbola pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem

Sporta peintbola pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem "MOTOSKI"

2013-12-02

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: MOTOSKI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Zvejnieku nams

Zvejnieku nams

2012-12-01

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Mēs-Zivīm

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada Taurupes pagastā

Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada Taurupes pagastā

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas