Birzgales jauniešu centra attīstība

Birzgales jauniešu centra attīstība

2013-07-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Birzgales Attīstības Centrs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Flīģelis Birzgales tautas namam

Flīģelis Birzgales tautas namam

2013-11-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Afišu stabu izvietošana Ikšķiles novada teritorijā

2013-09-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ķeguma sieviešu, vīriešu telpu un pludmales volejbola attīstība Ķeguma novadā

Ķeguma sieviešu, vīriešu telpu un pludmales volejbola attīstība Ķeguma novadā

2013-07-07

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma volejbola klubs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ieguldījumi materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai mākslas skolā "Mākslas Aptieka"

2013-12-02

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Kultūras un izglītības fonds "UPE"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sporta inventāra iegāde florbola komandai

Sporta inventāra iegāde florbola komandai "Lielvārde" treniņu un spēļu nodrošināšanai

2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sporta klubs "Lielvārde"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā

Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā

2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas