Foreļu kanāla labiekārtošana

Foreļu kanāla labiekārtošana

2011-03-01

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dzīve uz ūdens

Dzīve uz ūdens

2011-12-01

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Mēs-Zivīm

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dabas takas izveide Daugavas krastā

Dabas takas izveide Daugavas krastā

2012-11-15

Fonds: EZF

Iesniedzējs: "Dzelmju attīstībai"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Atpūtas un makšķerēšanas vietas ierīkošana Jumpravas pagastā

Atpūtas un makšķerēšanas vietas ierīkošana Jumpravas pagastā

2012-11-15

Fonds: EZF

Iesniedzējs: "Jumpravas pagasta ūdenstilpju apsaimniekošanas biedrība"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aktīvā atpūtas laukuma izveide Tomes iedzīvotājiem

Aktīvā atpūtas laukuma izveide Tomes iedzīvotājiem

2012-02-01

Fonds: EZF

Iesniedzējs: Tomes sieviešu klubs "Ābele"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā

Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā

2012-08-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Tautskola 99 Baltie zirgi

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršota renovācija Elkšņu skolā

Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršota renovācija Elkšņu skolā

2012-10-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Tautskola 99 Baltie zirgi

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas