Jauniešu un ģimeņu centrs "DZĪVES SKOLA"

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: IKŠĶILES TAUTSKOLA

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Palīdzēsim Pirmklasnieciņam

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SUNTALNIECE

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Zināšanu krātuves komerczinībās izveide Ķeguma novadā

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam "Sunta"

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SUNTALNIECE

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Rotaļu laukuma izveidošana

2007-10-30

Fonds: ELVGF

Iesniedzējs: biedrība "Novadnieki"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Nāc pie ūdens

Nāc pie ūdens

2007-10-30

Fonds: ELVGF

Iesniedzējs: Biedrība "Mēs zivīm"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Baltā Māja - 1

2007-10-30

Fonds: ELVGF

Iesniedzējs: Ķeipenes vides centrs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas