Fizioterapijas prakses izveide Lielvārdē - IK Veselības studija Lielvārde

Fizioterapijas prakses izveide Lielvārdē - IK Veselības studija Lielvārde

2021-07-01 - 2026-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: IK Veselības studija Lielvārde

Projekta status: Izstrādes stadijā

Vairāk informācijas

Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde – PSV Baldones novada dome

Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde – PSV Baldones novada dome

2016-10-07 - 2016-12-28

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: PSV Baldones novada dome

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas mūzikas instrumentu iegāde jauniešu korim ”SOARE”

Tautas mūzikas instrumentu iegāde jauniešu korim ”SOARE”

2014-10-01 - 2015-10-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "SOARE"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Iks parks

Iks parks

2014-05-07 - 2015-10-07

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Iks park

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pirmsskolas un sākumsskolas bērnu apmācība mājas vidē pēc M. Montessori metodes

Pirmsskolas un sākumsskolas bērnu apmācība mājas vidē pēc M. Montessori metodes

2013-10-01 - 2015-10-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Elīna Tolpežņikova

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Nepieciešamās infrastruktūras izveidošana meža dzīvnieku izzinošajai novērošanai

Nepieciešamās infrastruktūras izveidošana meža dzīvnieku izzinošajai novērošanai

2014-03-07 - 2015-09-23

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Zaļās dabas takas

Zaļās dabas takas

2013-07-02 - 2015-09-23

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: ZS Ķeguma novada Rembates pagasta zemnieku saimniecība "Dimantu kalns"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Āra trenažieri Ikšķilē

Āra trenažieri Ikšķilē

2014-09-10 - 2015-09-11

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ikšķiles novada dome

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde atpūtas un sporta iespēju pilnveidošanai un dažādošanai

Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde atpūtas un sporta iespēju pilnveidošanai un dažādošanai

2014-03-07 - 2015-08-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Bērnu un jaunatnes aktīvās atpūtas centrs "Apoga""

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Vingrošanas rīku uzstādīšana Jumpravas bērniem

Vingrošanas rīku uzstādīšana Jumpravas bērniem

2014-04-07 - 2015-08-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Mēs Jumpravai"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Multimediju dizaina apmācības tehniskā aprīkojuma nodrošinājuma un filca apstrādes tehnikas iegāde inovatīvo izglītības projektu radīšanai Ikšķiles novadā

Multimediju dizaina apmācības tehniskā aprīkojuma nodrošinājuma un filca apstrādes tehnikas iegāde inovatīvo izglītības projektu radīšanai Ikšķiles novadā

2014-03-07 - 2015-08-10

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "RASAS KRĀSAS"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Biedrības

Biedrības "Ogresgalieši" telpu vienkāršota renovācija

2014-03-07 - 2015-07-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši""

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pārvietojamās deju grīdas, video un ar to saistītās aparatūras iegāde lielvārdes deju kolektīvam

Pārvietojamās deju grīdas, video un ar to saistītās aparatūras iegāde lielvārdes deju kolektīvam "Pūpolītis"

2014-03-07 - 2015-07-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "DZĪVO DEJĀ"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centra izveide Elkšņu skolā

Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centra izveide Elkšņu skolā

2014-07-07 - 2015-07-06

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ikšķiles Brīvā skola

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pensionāru biedrības kapacitātes palielināšana

Pensionāru biedrības kapacitātes palielināšana

- 2015-05-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Ķeguma novada pensionāru biedrība"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Koncerttērpi LPB senioru dziesmu ansamblim

Koncerttērpi LPB senioru dziesmu ansamblim "Lielvārdietes"

2014-09-01 - 2015-05-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Lielvārdes pensionāru biedrība"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogresgalā

Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogresgalā

2014-09-01 - 2015-05-12

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Dace Zobena

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Bērnu rotaļu istabas izveide Ķegumā

Bērnu rotaļu istabas izveide Ķegumā

2014-08-07 - 2015-05-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Mūsdienīga mācību vide PPII

Mūsdienīga mācību vide PPII "Ķiparu nams"

2014-04-08 - 2015-04-08

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SIA Elodeja

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Nepieciešamā aprīkojuma iegāde jātnieku sporta attīstībai un sporta pasākumu pieejamībai Ikšķiles novada iedzīvotājiem

Nepieciešamā aprīkojuma iegāde jātnieku sporta attīstībai un sporta pasākumu pieejamībai Ikšķiles novada iedzīvotājiem

2014-03-07 - 2015-03-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Interešu klubs "GREEN HORSE""

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Kultūras un jaunrades centra izveide Ogres novada Madlienas pagastā

Kultūras un jaunrades centra izveide Ogres novada Madlienas pagastā

2014-09-01 - 2015-03-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aicinānjums (tautas tērpi)

Aicinānjums (tautas tērpi)

2014-08-07 - 2015-01-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: NOVADNIEKI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Skatuves inventāra iegāde Lielvārdes novada jauniešu tēlotājmākslas prasmju attīstīšanai brīvajā laikā

Skatuves inventāra iegāde Lielvārdes novada jauniešu tēlotājmākslas prasmju attīstīšanai brīvajā laikā

2014-07-15 - 2014-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes jauniešu teātra studija “DEGSME”

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā

Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā

2014-07-01 - 2014-12-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē

Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē

2014-03-01 - 2014-11-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "JADARA"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā laika pavadīšanai Lielvārdes pilsētas Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā.

2014-08-01 - 2014-10-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Infrasturtūras izveide pīļu audzēšanai SIA

Infrasturtūras izveide pīļu audzēšanai SIA "NULE 3" saimnieciskās darbības konkurētspējas nostiprināšanai

2014-03-03 - 2014-10-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NULE 3"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

2013-11-01 - 2014-03-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

2013-01-13 - 2014-01-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: DZĪVO DEJĀ

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

"Sēd uz sliekšņa pasaciņa" 2.daļa "Meža noslēpumainais stāsts"

2012-01-01 - 2013-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Eurika"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Inventāra iegāde Ziemeļu divcīņai

Inventāra iegāde Ziemeļu divcīņai

2012-07-10 - 2013-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Ogres stils"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aprīkojuma iegāde biedrības „Sporta klubs „Rembate” darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai

Aprīkojuma iegāde biedrības „Sporta klubs „Rembate” darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai

2012-06-01 - 2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sporta klubs "Rembate"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Vienkāršota rekonstrukcija un renovācija nodibinājuma „Mārīte ABC” aktivitāšu paplašināšanai

Vienkāršota rekonstrukcija un renovācija nodibinājuma „Mārīte ABC” aktivitāšu paplašināšanai

2012-05-28 - 2013-11-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Nodibinājums "Mārīte ABC"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sporta un rotaļu laukuma izveide

Sporta un rotaļu laukuma izveide

2012-11-15 - 2013-11-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Dzelmju attīstībai

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Birzgales pagasta centra objektu rekonstrukcija - jātnieku sporta centra izveide.

Birzgales pagasta centra objektu rekonstrukcija - jātnieku sporta centra izveide.

2013-01-02 - 2013-11-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Jātnieku sporta klubs "Zelta Pakavs"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ceļā uz Dziesmu svētkiem.

Ceļā uz Dziesmu svētkiem. "Ķeguma saulespuķes".

2012-06-01 - 2013-10-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SIEVIEŠU KLUBS "ĶEGUMA SAULESPUĶES"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Elektroniskā rezultātu tablo iegāde Jumpravas vidusskolai

Elektroniskā rezultātu tablo iegāde Jumpravas vidusskolai

2013-07-13 - 2013-10-10

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Nodarbinātības veicināšana Lēdmanes sociālajā centrā

Nodarbinātības veicināšana Lēdmanes sociālajā centrā "Druvas"

2013-01-03 - 2013-09-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Fonds "Zilais Krusts"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Jauniešu un ģimeņu centra

Jauniešu un ģimeņu centra "Dzīves skola" telpu renovācija

2012-08-01 - 2013-09-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: IKŠĶILES TAUTSKOLA

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Skeitparka izveide Ķegumā

Skeitparka izveide Ķegumā

2012-01-09 - 2013-09-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: STARPTAUTISKAIS SOROPTIMISTU KLUBS OGRE-ĶEGUMS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Iekārtu iegāde augļu pārstrādei  mājas apstākļos z/s Rozetes

Iekārtu iegāde augļu pārstrādei mājas apstākļos z/s Rozetes

2012-09-14 - 2013-09-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Zemnieku saimniecība "ROZETES"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Bērzu, ābolu un citu sulu iegūšana, lietošana un popularizēšana

Bērzu, ābolu un citu sulu iegūšana, lietošana un popularizēšana

2011-09-01 - 2013-09-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Bērzu sulu biedrība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dabas parka

Dabas parka "Ogres Zilie kalni" peldvietas izveide Dubkalnu karjerā

2013-05-01 - 2013-09-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres un Ikšķiles pašvaldības āģentūra "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērpu iegāde Ogres novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem

Tautas tērpu iegāde Ogres novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem

2012-11-15 - 2013-08-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ielu vingrošanas laukuma izveide Jumpravā

Ielu vingrošanas laukuma izveide Jumpravā

2012-07-10 - 2013-08-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Mēs Jumpravai

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Alpīnisma siena Suntažos

Alpīnisma siena Suntažos

2012-12-01 - 2013-08-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: PARKAS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ābolu un bumbieru pārstrādes iekārtu iegāde

Ābolu un bumbieru pārstrādes iekārtu iegāde

2013-01-01 - 2013-07-08

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Zemnieku saimniecība Ogres rajona Mazozolu pagasta "IŅĶI"

Projekta status: Izstrādes stadijā

Vairāk informācijas

Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā

Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā

2013-03-01 - 2013-06-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Darbnīca dzīves optimismam

Darbnīca dzīves optimismam

2011-08-22 - 2013-06-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pensionāru biedrība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Inovatīvo tehnoloģiju pielietošana ģeotelpisko datu iegūšanā

Inovatīvo tehnoloģiju pielietošana ģeotelpisko datu iegūšanā

2012-04-10 - 2013-04-10

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ģeotelpisko Inovāciju biedrība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pūtēju orķestra

Pūtēju orķestra "Ikšķile" izveide

2012-12-01 - 2013-04-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Šaušanas sporta kluba izveide / 3.kārta

Šaušanas sporta kluba izveide / 3.kārta

2012-01-02 - 2012-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Inventāra (Tautas deju tērpu) iegāde

Inventāra (Tautas deju tērpu) iegāde

2012-10-15 - 2012-12-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Vidējās paaudzes deju kopa "Upe"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Daugavmalā, Ikšķiles novadā

Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Daugavmalā, Ikšķiles novadā

2012-01-02 - 2012-12-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Tautskola 99 Baltie zirgi

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Montesori pedagoģijas materiālu iegāde biedrības

Montesori pedagoģijas materiālu iegāde biedrības "Ķiparu nams" Montesori kabinetam

2012-07-13 - 2012-11-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SIA "Elodeja"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Jauniešu kultūras centra izveide Birzgalē

Jauniešu kultūras centra izveide Birzgalē

2011-07-21 - 2012-11-23

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Birzgales Attīstības Centrs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Inventāra iegāde biedrības  

Inventāra iegāde biedrības  "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem" funkciju nodrošināšanai

2011-07-13 - 2012-11-23

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ikšķiles novada mākslas darbnīcu pamatlīdzekļu iegāde

Ikšķiles novada mākslas darbnīcu pamatlīdzekļu iegāde

2012-01-09 - 2012-11-21

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: RASAS KRĀSAS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ķeipenes jauniešu un ģimenes centrs

Ķeipenes jauniešu un ģimenes centrs

2012-02-01 - 2012-10-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeipenes vides centrs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Brīvdabas pulcēšanās vietas izveide Ogres novada Līčupē

Brīvdabas pulcēšanās vietas izveide Ogres novada Līčupē

2012-01-02 - 2012-10-23

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Krapē

Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Krapē

2012-02-08 - 2012-10-05

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Daugavas koka flotes attīstība

Daugavas koka flotes attīstība

2011-08-01 - 2012-09-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Daugavas koka flote

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pamatlīdzekļu iegāde Mainies.lv jauniešu iniciatīvas grupas atbalstam darbībai Ikšķiles novadā un Rembatē

Pamatlīdzekļu iegāde Mainies.lv jauniešu iniciatīvas grupas atbalstam darbībai Ikšķiles novadā un Rembatē

2012-01-02 - 2012-09-28

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sociālās integrācijas fonds Mainies.lv

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Inventāra iegāde lēkšanai ar slēpēm no tramplīna ziemas un vasaras sezonām

Inventāra iegāde lēkšanai ar slēpēm no tramplīna ziemas un vasaras sezonām

2011-11-01 - 2012-09-21

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres stils

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērpu iegāde Ogres novada Ķeipenes tautas nama deju kolektīviem

Tautas tērpu iegāde Ogres novada Ķeipenes tautas nama deju kolektīviem

2012-01-02 - 2012-09-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Mākslas centra tehnisko līdzekļu iegāde

Mākslas centra tehnisko līdzekļu iegāde

2012-01-02 - 2012-09-05

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Citas bites

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Mākslas studiju centra izveide Ķegumā

Mākslas studiju centra izveide Ķegumā

2012-01-01 - 2012-08-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Florbola inventāra (apmaļu) iegāde Sporta klubam

Florbola inventāra (apmaļu) iegāde Sporta klubam "Lielvārde"

2012-01-01 - 2012-08-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sporta klubs "Lielvārde"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērpu iegāde Ikšķiles jauniešu korim

Tautas tērpu iegāde Ikšķiles jauniešu korim "SOARE"

2012-01-09 - 2012-08-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SOARE

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Krapes parka atdzimšana

Krapes parka atdzimšana

2012-01-02 - 2012-08-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: NĀC KOPĀ

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Orientējies nākotnei

Orientējies nākotnei

2012-01-02 - 2012-08-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Orientēšanās klubs Ogre

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aprīkojuma iegāde inovatīvu darba metožu veicināšanai

Aprīkojuma iegāde inovatīvu darba metožu veicināšanai

2011-07-13 - 2012-08-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes kultūrvēsturiskā mantojuma atbalsta biedrība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Lāčplēša masīva bērnu rotaļu laukuma uzlabošana un pilnveidošana

Lāčplēša masīva bērnu rotaļu laukuma uzlabošana un pilnveidošana

2011-12-22 - 2012-08-22

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Lāčplēša nams 9"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Elektroenerģijas nodrošinājuma izveide

Elektroenerģijas nodrošinājuma izveide "Aktīvas atpūtas centrs jauniešiem "Lapegles"" teritorijā

2010-06-03 - 2012-08-22

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Bunkura izveide

Bunkura izveide "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem " Lēdmanes pagasta "Lapegles" teritorijā

2011-01-03 - 2012-08-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Loka šaušanas treniņlaukuma ierīkošana

Loka šaušanas treniņlaukuma ierīkošana

2010-05-20 - 2012-07-11

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ekspozīcijas telpu vienkāršota rekonstrukcija

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ekspozīcijas telpu vienkāršota rekonstrukcija

2012-01-02 - 2012-06-22

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Loka šaušanas treniņlaukuma pilnveidošana Lauberes pagastā

Loka šaušanas treniņlaukuma pilnveidošana Lauberes pagastā

2011-07-13 - 2012-06-21

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Pagātne - nākotnei

Pagātne - nākotnei

2012-01-02 - 2012-06-02

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ciemupes lasītāju klubiņš "Dalies priekā"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Apmācības, izglītošana, prasmju veidošana

Apmācības, izglītošana, prasmju veidošana

2012-01-01 - 2012-06-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: OTRĀS MĀJAS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Bērnu rotaļu laukums

Bērnu rotaļu laukums "Aizupes"

2011-12-01 - 2012-06-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "TĪNŪŽU AIZUPES"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Lēdmanes pagasta

Lēdmanes pagasta "Druvās" teritorijas labiekārtošana

2011-07-13 - 2012-05-17

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Fonds "Zilais krusts"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Fitnesa zāles „AD-Fitness” attīstība

Fitnesa zāles „AD-Fitness” attīstība

2011-07-12 - 2012-05-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: LĒDMANEI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Koncerttērpu atjaunošana Lielvārdes senioru korim

Koncerttērpu atjaunošana Lielvārdes senioru korim "Kamene"

2011-12-01 - 2012-04-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes latviešu biedrība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dārza tehnikas iegāde

Dārza tehnikas iegāde

2011-12-30 - 2012-04-24

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: VIDENIEKI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Nūjo vesals

Nūjo vesals

2012-02-20 - 2012-04-18

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Ķeguma tautas namam

Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Ķeguma tautas namam

2012-01-01 - 2012-04-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Malkas sagatavošanas tehnoloģijas modernizēšana privātmājās

Malkas sagatavošanas tehnoloģijas modernizēšana privātmājās

2011-12-30 - 2012-03-21

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: LABLAIKI PIECI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sporta inventāra iegāde bērnu un jauniešu ledus hokeja treniņu nodrošināšanai un uzlabošanai.

Sporta inventāra iegāde bērnu un jauniešu ledus hokeja treniņu nodrošināšanai un uzlabošanai.

2011-12-01 - 2012-03-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Hokeja klubs "Ogre Juniors"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Jauniešu un ģimeņu centra "Dzīves skola" materiāltehniksās bāzes pilnveidošana

2011-02-01 - 2011-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: IKŠĶILES TAUTSKOLA

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Jumpravas Sarkanā Krusta Operatīvā vienība

2010-12-03 - 2011-12-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Latvijas Sarkanais Krusts

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērps - mana rota

2011-01-03 - 2011-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: NOVADNIEKI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Nodibinājuma

Nodibinājuma "Mārīte ABC" telpu vienkāršotā renovācija un materiālās bāzes papildināšana

2011-01-01 - 2011-09-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Nodibinājums "Mārīte ABC"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Lielvārdes koka flote

Lielvārdes koka flote

2010-12-03 - 2011-09-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Mārika Valpētere

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērpu iegāde biedrībai

Tautas tērpu iegāde biedrībai "Ogresgalieši"

2011-02-01 - 2011-07-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Florbola aprīkojums Ogresgalam

Florbola aprīkojums Ogresgalam

2011-02-11 - 2011-07-14

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Biedrība

Biedrība "Ķeipenes vides centrs" – iedzīvotāju iniciatīvas atbalstam un attīstībai

2009-05-15 - 2011-07-13

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeipenes vides centrs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Publiskais bērnu laukums Lielvārdē

2010-06-02 - 2011-07-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Raiņa nams 11"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aprīkojuma iegāde Ikšķiles novada pensionāru biedrībai

Aprīkojuma iegāde Ikšķiles novada pensionāru biedrībai "Saulgrieži"

2010-06-02 - 2011-07-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pensionāru biedrība "Saulgrieži"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dienas centrs pilnveidojas!

Dienas centrs pilnveidojas!

2011-03-01 - 2011-06-30

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: OTRĀS MĀJAS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai

Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai

2010-05-20 - 2011-06-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai.

2010-12-03 - 2011-06-07

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Fitnesa zāles ierīkošana Lēdmanes pagastā

Fitnesa zāles ierīkošana Lēdmanes pagastā

2010-12-01 - 2011-05-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: LĒDMANEI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Biedrības Sporta klubs "Lielvārde" telpas vienkāršotā renovācija Lielvārdes novada sporta centrā

2010-06-02 - 2011-05-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sporta klubs "Lielvārde"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Biedrības "Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes" materiāltehniskais nodrošinājums

2010-06-02 - 2011-05-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SIEVIEŠU KLUBS "ĶEGUMA SAULESPUĶES"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aktīvās atpūtas centra jauniešiem

Aktīvās atpūtas centra jauniešiem "Lapegles" izveide

2009-05-15 - 2011-04-20

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS JAUNIEŠIEM"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Lauku jauniešu pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana

Lauku jauniešu pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana

2010-12-01 - 2011-04-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: CREATIVUS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tehniskā aprīkojuma iegāde Tomes sieviešu kluba "Ābele" kapacitātes celšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

2010-12-03 - 2011-03-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Tomes sieviešu klubs "Ābele"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Datortehnikas iegāde Jumpravas pagasta iedzīvotāju apmācībai datorzinībās

2011-01-03 - 2011-03-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ķeguma florbola kluba inventāra iegāde

2010-06-03 - 2011-03-18

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: ĶEGUMA FLORBOLA KLUBS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Nūjošanas taku apgūšana, aktīva dzīvesveida veicināšana

2009-05-15 - 2011-01-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aprīkojuma iegāde biedrības "Dzelmju attīstībai" darbības nodrošināšanai

2010-06-02 - 2010-12-31

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Dzelmju attīstībai

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Telpu rekonstrukcija Ķeguma novada pensionāru biedrības darbības nodrošināšanai

Telpu rekonstrukcija Ķeguma novada pensionāru biedrības darbības nodrošināšanai

2009-12-29 - 2010-09-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pensionāru biedrība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dzīves optimismam

Dzīves optimismam

2009-05-15 - 2010-08-02

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pensionāru biedrība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Mēs Ogresgalam

Mēs Ogresgalam

2009-12-01 - 2010-06-10

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Lokšaušanas attīstība Ogres novadā

Lokšaušanas attīstība Ogres novadā

2009-05-15 - 2010-05-19

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs "Amazones"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dzirkstošā bērzu sulas vīna ražošanas jaudas palielināšana un automatizēšana

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SIA "Sula"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Trušu un mājputnu kautuves (nelielos apjomos) būvniecība un ierīkošana

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Vita Zalcmane

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Mācību aprīkojuma iegāde

Mācību aprīkojuma iegāde "Datorskaņu Studijā"

2012-01-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Datorskaņu Studija

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Krūmmelleņu ražošana un pirmapstrāde zemnieka saimniecībā

Krūmmelleņu ražošana un pirmapstrāde zemnieka saimniecībā "OGU DĀRZS"

2014-10-10

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Tomes pagasta, "Bērzi" zemnieka saimniecība "OGU DĀRZS"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Mājražošanas modernizācija Z/S Kumelītes

Mājražošanas modernizācija Z/S Kumelītes

2013-09-02

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Zemnieku saimniecība "KUMELĪTES"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Lielvārdes

Lielvārdes "Linu māja"

2013-09-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINU MĀJA"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Bio būvniecība

Bio būvniecība

2013-09-10

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SIA "VERTESS UP"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dabas sajūtas un zāļu tējas

Dabas sajūtas un zāļu tējas

2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: NASTA

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Inventāra iegāde PPII

Inventāra iegāde PPII "Ķiparu nams" kustību attīstības un sporta nodarbībām

2013-08-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SIA "Elodeja"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Profesionāla tenisa laukuma izveide tenisa pieejamības uzlabošanai Ikšķilē

Profesionāla tenisa laukuma izveide tenisa pieejamības uzlabošanai Ikšķilē

2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: IKŠĶILES BĒRNU UN JAUNATNES TENISA SKOLA

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē

Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē

2013-11-10

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Liepu alejas rekonstrukcija

Liepu alejas rekonstrukcija

2014-02-02

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Interešu izglītības iespēju un izglītojošo eksponātu bāzes paplašināšana Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi”

Interešu izglītības iespēju un izglītojošo eksponātu bāzes paplašināšana Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi”

2013-08-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sporta inventāra iegāde

Sporta inventāra iegāde

2013-12-02

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: MĒS attīstībai

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Biedrības sporta kluba ''Petank Ikšķile'' inventāra un aprīkojuma iegāde

Biedrības sporta kluba ''Petank Ikšķile'' inventāra un aprīkojuma iegāde

2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība sporta klubs "Petank Ikšķile"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Birzgales jauniešu centra attīstība

Birzgales jauniešu centra attīstība

2013-07-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Birzgales Attīstības Centrs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Flīģelis Birzgales tautas namam

Flīģelis Birzgales tautas namam

2013-11-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Afišu stabu izvietošana Ikšķiles novada teritorijā

2013-09-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ķeguma sieviešu, vīriešu telpu un pludmales volejbola attīstība Ķeguma novadā

Ķeguma sieviešu, vīriešu telpu un pludmales volejbola attīstība Ķeguma novadā

2013-07-07

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma volejbola klubs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ieguldījumi materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai mākslas skolā "Mākslas Aptieka"

2013-12-02

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Kultūras un izglītības fonds "UPE"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sporta inventāra iegāde florbola komandai

Sporta inventāra iegāde florbola komandai "Lielvārde" treniņu un spēļu nodrošināšanai

2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Sporta klubs "Lielvārde"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā

Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā

2013-12-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Lielvārdes novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērpu iegāde Ogresgala bērnu un jauniešu kolektīviem

Tautas tērpu iegāde Ogresgala bērnu un jauniešu kolektīviem

2013-12-05

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Sporta peintbola pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem

Sporta peintbola pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem "MOTOSKI"

2013-12-02

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: MOTOSKI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā

Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā

2012-08-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Tautskola 99 Baltie zirgi

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršota renovācija Elkšņu skolā

Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršota renovācija Elkšņu skolā

2012-10-01

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Tautskola 99 Baltie zirgi

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Šaušanas sporta kluba izveide

Šaušanas sporta kluba izveide

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Auto kempinga un telšu vietu

Auto kempinga un telšu vietu "Ūdensdzirnavas" ierīkošana

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: NĀC KOPĀ

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Soļojamās mašīnas laukuma izbūve

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dienas centra darbības nodrošināšanai, attīstībai!

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: OTRĀS MĀJAS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Šķēršlu iegāde jātnieku sporta sacensību un treniņu vajadzībām

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Biedrības Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs pulcēšanās centra izbūve

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Lēdmanes ģimeņu centra izveidošana

Lēdmanes ģimeņu centra izveidošana

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: NOVADNIEKI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Jauniešu un ģimeņu centrs "DZĪVES SKOLA"

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: IKŠĶILES TAUTSKOLA

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Palīdzēsim Pirmklasnieciņam

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SUNTALNIECE

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Zināšanu krātuves komerczinībās izveide Ķeguma novadā

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam "Sunta"

2009-05-15

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: SUNTALNIECE

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Āra klases Meža māja ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana

2010-06-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: MEŽA PROJEKTI

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Tautas tērps latvietim

2010-06-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Deju kopa Vēji

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Jauniešu un ģimenes centra

Jauniešu un ģimenes centra "Sauldega"

2010-06-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedriba "Parkas"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Programmējamo darba galdu apmācība

Programmējamo darba galdu apmācība

2010-06-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: PARKAS

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Laukaugu mēslošanas un lauku maiņas plānu aprēķinu programma

2010-06-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Ogres lauksaimnieku biedrība

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Šaušanas sporta kluba izveide 2.kārta

Šaušanas sporta kluba izveide 2.kārta

2010-06-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas"

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas

Dzīves skola mazuļiem

2010-06-03

Fonds: ELFLA

Iesniedzējs: IKŠĶILES TAUTSKOLA

Projekta status: Pabeigts

Vairāk informācijas