Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde – PSV Baldones novada dome

Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde – PSV Baldones novada dome

Iesniedzējs: PSV Baldones novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2016-10-07
Beigu datums: 2016-12-28
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: “Pārupes”, Baldone, Baldones nov., p.n. Baldone, LV-2125
Kopējais finansējums: 4893.90 EUR
Publiskais finansējums: 4404.51 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Baldones novada pašvaldībā, sekojot citu pašvaldību piemēram, darbu uzsācis Baldones novada jauniešu centrs (BNJC) pašvaldības administratīvās ēkas telpās, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni.
 
Jauniešu centra vadītāja Kristīne norāda: “Līdz šim pilsētā darbojies bērnu un jauniešu centrs "Baltais ērglis", bet tas paredzēts bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem. Radies loģisks jautājums – ko darīt pārējiem? Baldones novadā ir deklarēti 900 jaunieši, kas ir ievērojams skaitlis”. Vadītāja atzīst, ka nav arī bijis konkrētas vietas, kas apvienotu abu Baldones novada skolu – Baldones vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskolas – jauniešus. Vidusskolas jaunieši darbojas savā līdzpārvaldē, mūzikas skolas jaunieši – savā skolā. Turklāt jauniešus, kas jau ir beiguši skolu, neviens nebija apzinājis, tā pat jauniešus, kas nemācās, nestrādā un tos, kuriem ir statuss - sociāli mazaisargāts. Tie ir galvenie iemesli, kāpēc radās vajadzība pēc šādas vietas un jaunieši ir tiešā projekta mērķauditorija. 


BNJC tika daļēji labiekārtots par pašvaldības finansējumu, taču tas nav bijis pietiekams, lai pilnvērtīgi realizētu iecerēto. Lai jauniešu centrs spētu nodrošināt jauniešu iniciatīvas, BNJC trūka materiālais un tehniskais nodrošinājums. 


Projekta ietvaros iegādāts paklājs, 4 galdi, 2 sekcijas, 2 žalūzijas, dokumentu skapis, audio aparatūra, 2 plaukti, kumode, 10 sēžammaisi, printeris, 1 stacionārais dators, 4 portatīvie datori,  projektors un multifunkcionālā iekārta.


Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 4893.90 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 4893.90 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansējuma summa ir 4404.51 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 489.39 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.


Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Līga Dāboliņa

Kontakttālrunis: 29323110

E-pasta adrese: liga.dabolina<@>baldone.lv

image, 452x71px, 28.81 KB