2013. gadā divās projektu konkursa kārtās tika iesniegti 62 projekti (52 projekti līdz 02.08.213 un 10 projekti līdz 31.12.2013), savukārt 2012. gadā tika iesniegti 99 projekti, kas ir tikpat daudz cik 2011.gadā.

Summējot 2013. gada abu konkursa kārtu rezultātus, 59 projekti tika iesniegti ELFLA rīcībās, kas veido 95% no projektu iesniegumu skaita, savukārt 3 projekti tika iesniegti EZF rīcībā (2.2.Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai), veidojot 5% no iesniegumu skaita. EZF rīcībā iesniegto projektu nelielais skaits izskaidrojams ar samazināto izmaksu atbalsta intensitāti – 60%, kā arī ar nelielo publiskā finansejuma apjomu – tikai 18 199,92 LVL.

Vērtējot projektu iesniegumus pēc iesniedzēja tipa, 29 projektus ir iesniegušas NVO, 15 – SIA, 7 – Z/S, 6 – pašvaldības, 5 - fiziskas personas. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir izdevies sasniegt augstāku privātā sektora aktivitāti (44% no projektu skaita), pateicoties skaidri definētajai vienai no gada prioritātei – uzņēmējdarbības veicināšana. Uzņēmējdarbības veicināšanai tika atvēlētas veselas 3 rīcības no kopējām 5 izsludinātajām:

 

  • 2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai;
  • 2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai;
  • 4.1. Atbalsts mājražošanas attīstībai;

 

Uzņēmējdarbības veicināšanai ieplānotais finansējums projekta konkursu ietvaros faktiski arī ir apgūts.

2013.gadā Biedrība kā sociāli nozīmīgas prioritātes definēja atbalstu: bērnu un jauniešu, aktīvās atpūtas un sporta attīstību. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai tika izsludinātas divas rīcības:

 

  • 1.1. Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai;
  • 1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

 

Projektos pieprasītais publiskais finansējums par 75% pārsniedz pieejamo finansējumu (440 376Ls pret 252 075Ls), turklāt koncentrējot pieprasījumu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas rīcībās, un tas nozīmē, ka šajās rīcībās ir vērā ņemama projektu konkurence.

2013. gadā projekta iesniegumus ir iesnieguši 56 projektu iesniedzēji, 50 atbalsta pretendenti ir iesnieguši pa vienam projekta pieteikumam, savukārt 6 atbalsta pretendenti ir iesnieguši pa diviem pieteikumiem, tādejādi vēl ir samazinājies projektu skaits uz vienu atbalsta pretendentu – 1,11, salīdzinoši 2012. gadā – 1,33. 2011.gada - 1,45, 2010.gadā - 1,89.

Vērtējot projektu iesniegumus pēc projekta īstenošanas vietas pa novadiem, projekti ir izkliedēti samērā vienmērīgi. Ielākais projektu skaits – 17 tiek plānoti Lielvārdes novada, 16 projekti - Ogres un 16 - Ķeguma novadā, savukārt 13 projekti Ikšķiles novadā.

Uz gada pārskata sagatavošanas brīdi no 2013. gadā iesniegtajiem projektiem Lauku atbalsta dienseta (turpmāk- LAD) lēmumu par projektu apstiprināšanu ir saņēmuši 27 projekti par kopējo finansējumu 271 261,50 Euro, 4 projektus atbalsta pretendenti ir atsaukuši, 3 projektus Biedrība atzina kā neatbilstošus stratēģijai, 22 projekti ir noraidīts administratīvo šķeršļu jeb finansējuma trūkuma dēļ, taču 6 projekti (Atbalsts mājražošanas attīstībai) uz gada pārskata sagatavošanas brīdi vēl tiek vērtēti. Salīdzinoši mazs skaits ir to projektu, kas atzīti, kā neatbilstoši attīstības stratēģijai (3 gab.), salīdzinājumā ar 2012. gadu – 20.

9 projekti no Biedrības atbalstītajiem, kuriem arī pietiek finansējums, ir noraidīti LAD vērtēšanas līmenī, salīdzinājumam 2012. gadā ir noraidīti 6 pieteikumi, 2011. gadā – 17. No projektiem, kas sanemuši LAD lēmumu par projekta apstiprināšanu, 12 projekti ir biedrību projekti, 6 projekti - pašvaldību, 9 projekti – privātais sektors.

2013. gadu noslēdzot, ir apgūti 1 169 955,86 Euro, kas ir 95% no pieejamā ELFA rīcības plāna finansējuma, savukārt, no EZF rīcības plāna finansējuma apgūti 608 274,62 Euro jeb 98%.

Informāciju sagatavoja: Māris Cīrulis, administratīvais vadītājs