Iesniegto projektu apkopojums pēc novadu teritorijām!


2009.gada projektu konkurss tika izsludināts ELFLA programmā (4 rīcībās). Kopumā tika iesniegti  26 projekti ar kopējo pieprasīto finansējumu 168382Ls. Tā kā divās rīcībās maksimālais projekta finansējuma apjoms ir 5000Ls, bet divās - 1000Ls, vidēji katram projektam tika prasīts 6556Ls liels finansējums.

Kopējā atbalstīto projektu skaita attiecība pret iesniegtajiem ir 76,92% no visu iesniegto projektu skaita. Šeit ir jāatzīmē, ka pieprasījuma svārstības starp rīcībām ir interesantas, jo Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes atbalstīto projektu skaita attiecība pret iesniegtajiem ir 100%, bet Ogres novadam tikai 57,14%, kas ir saistīts ar lielo novada teritoriju. 

Lai gan maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam 2 rīcībās ir 5000Ls un otrās divās – 10000Ls, vislielākais konkurss ir pirmajās divās rīcībās:

  • 1.1.Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai - 144% (max 5000Ls);
  • 1.2.Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei - 164% (max 10000Ls);
  • 2.1.Atbalsts VIG darbības nodrošināšanai un attīstībai - 126% (max 5000Ls);
  • 3.1.Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakaplojumu dažādošanai - 114% (max 10000Ls);


Ja vērtē iesniegto projektu skaitu, tad vislielākais šogad ir no Ogres novadam - 14 projekti, Lielvārdes novads - 5 projekti, Ķeguma novads - 4 projekti, bet vismazāk projektus iesniedza Ikšķiles novads - 3 projekti. Šeit ir jāatzīmē, ka iesniegto projektu skaits ir proporcionāls VRG PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijas iedzīvotāju skaitam.

Potenciāli atbalstīto projektu skaita proporcijas starp novadiem kopumā lielos vilcienos ir saglabājušās atbilstoši gan iesniegto projektu skaitam, gan iedzīvotāju skaitam, taču Ogres novada intensitāte ir samazinājusies un kopējais apstiprināto projektu skaits ir izlīdzinājies starp PPP biedrības Zied zeme darbības teritorijas novadiem. Attiecīgi Ogres novadam apstiprināto projektu skaits ir 40% (8 projekti), Lielvārdes - 25% (5 projekti), Ķeguma - 20% (4 projekti) un Ikšķiles - 15% (3 projekti).

Apkopotu statistiku ērtā veidā var aplūkot šeit!