Piesakies mācību ciklā "Projektu vadība"!

01.02.2022

Ar jaunu interesentu skaita pieaugumu biedrība „Pierīgas partnerība” sadarbībā ar biedrību „Zied zeme” ir izstrādājusi jaunu apmācības kursu „Projektu vadība”.  Jaunais apmācību kurss notiks bezmaksas 4 nodarbībās tiešsaitē, sākot ar 14.februāri, kurā tiks sniegtas praktiskas zināšanas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Atslēgas vārdi „projekta vadība” ir ļoti aktuāli ikvienam, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, dibināt kādu biedrību vai realizējot jebkādu aktivitāti, kurai ir jāpiesaista finansējums. Biedrība „Pierīgas Partnerība” ir pārliecināta, ka ikviens var apgūt vajadzīgās iemaņas, lai savu ideju identificētu un to formulētu tā, lai ieviešana būtu viegla, finansējuma piesaiste izdotos un pašiem būtu gandarījums. Tādēļ arī šogad tiek piedāvāts bezmaksas intensīvs mācību 4 nodarbību cikls: 14., 17., 21. un 24.februārī pl.15:00-18:00 Zoom.us tiešsaites platformā, kurā nelielā dalībnieku grupā būs iespēja apgūt: ar ko sākt, lai izstrādātu ideju un veidotu savu projektu?  kādas ir 21.gs. tendences biznesā? kā izstāstīt savu biznesa ideju 1 minūtē? Kāda ir projekta ilgstspēja? Kā plānot budžetu? Kas ir biznesa alternatīvu scenāriji? u.c. 

Pieteikšanās bezmaksas apmācībām ir līdz 10.februārim: ej.uz/projektumacibas 

14.feburāris „Ideja”

 • 21.gadsimta tendences biznesā 
 • Biznesa idejas ģenerēšanas, definēšanas un biznesa attīstības cikls 
 • Biznesa idejas pamatojums 
 • Mans biznesa stāsts 1 minūtē 

21.februāris „Finanses”

 • Ieņēmumu un izdevumu veidi 
 • 0 jeb bezzaudējumu punkts 
 • Dažādie biznesa modeļi un sadarbības partneri 
 • Cenas veidošanas politika 
 • Ieguldījumi pārdošanas veicināšanā 
 • Budžeta plānošana (naudas plūsma) 

17.februāris „Mana biznesa ilgtspēja”

 • Primārie un sekundārie klienti 
 • Nozares, konkurentu un eksportspējas analīze
 • Uzraudzības un novērtēšanas indikatori 
 • Risku analīze un risku mazināšanas pasākumi 
 • Biznesa attīstības perspektīvas 

24.februāris „Biznesa vadība”

 • Lietvedības un Grāmatvedības dokumentācijas kopums 
 • Komandas vadības izaicinājumi un alternatīvas 
 • Biznesa alternatīvu scenāriji 
 • Finansējuma piesaiste – kopīgais un atšķirīgais

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc priekšroka tiek dota koprades telpas „Dzīvoklis” Olainē un „CoLabora Lielvārde” rezidentiem, taču aicināti pievienoties arī citi esošie un jaunie uzņēmēji, jaunieši un interesenti no PPP biedrības “Zied zeme” (Ogres novads, Baldones pagasts) un biedrības “Pierīgas Partnerība” (Mārupes novads, Olaines novads) darbības teritorijām, lai kopīgi varētu nākotnē kādu no projektiem īstenot dzīvē. 

Apmācības vadīs pasniedzēja ar 20 gadu pieredzi projektu izstrādē un vadībā un finanšu piesaistē Latvijā un ārpus Latvijas – Inese Šubēvica. Inese ir strādājusi ar dažādu jomu NVO, jo īpaši ar jauniešiem un dažādām Latvijas pašvaldībām, kā arī veidojusi sadarbības ar dažādu nozaru uzņēmējiem. Līdz šim I.Šubēvica ir īstenojusi infrastruktūras, kā arī kapacitātes stiprināšanas projektus Latvijā, sadarbojoties arī ar partneriem un finansētājiem no citām valstīm.

Apmācību kurss izskatīs projekta vadības „atslēgu” tematikas, izstrādājot arī piemēru projekta pieteikumam atbalsta pieprasīšanai: 

Seminārs tiek organizēts starptautiskā sadarbības projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

image, 452x69px, 24.1 KB