Izveidoti četri pašvaldību sadarbības pāri DaugavAbasMalas.

02.10.2019

2019.gada 30.septembrī PPP biedrība “Zied zeme” koprades telpā “CoLabora Lielvārde” pulcējās pašvaldību un vietējo rīcības grupu pārstāvji no visa Daugavas baseina teritorijas, lai, apzinot pašvaldību pašreizējās sadarbības platformas Daugavas abos krastos, izveidotu pašvaldību sadarbības pārus kopīgām nākotnes aktivitātēm.

Dalībniekiem: "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"", biedrības "Aizkraukles rajona partnerība", biedrības "Partnerība "Daugavkrasts"" pašvaldību pārstāvjiem no Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Skrīveru, Daugavpils, Ilūkstes, Ķekavas, Salaspils, Aizkraukles un Jaunjelgavas novadiem un, protams, PPP biedrība “Zied zeme”, bija iespēja savstarpējās diskusijās apzināt pašvaldību starpā jau esošās sadarbības formas un veidot pašvaldību pāru sadarbības darba grupas. Esošo sadarbību stirpinās un jaunas aktivitātes veidos:

 

  • Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību pāru sadarbības darba grupa;
  • Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldību pāru sadarbības darba grupa;
  • Ikšķiles, Ķekavas un Salaspils novadu pašvaldību pāru sadarbības darba grupa;
  • Aizkraukles, Skrīveru un Jaunjelgavas novadu pašvaldību pāru sadarbības darba grupa.

 

image, 452x254px, 30.36 KB

Tikšanās reizes noslēgumā pašvaldību un vietējo rīcības grupu pārstāvjiem bija iespēja viesoties Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā, kur viesi tika aktīvi un atraktīvi iepazīstināti ar Andreja Pumpura dzīves gājumu, kā arī eposa “Lāčplēsis” tapšanas hronoloģiju un saturu. 

image, 452x254px, 32.08 KB

Šī tikšanās bija starpteritoriālā sadarbības projekta “Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” (tālāk tekstā - DaugavAbasMalas)* partneru pēdējā oficiālā klātienes tikšanās reize, kur DaugavAbasMalas projekta ceļojums atgriezās vietā, kur tas tieši divus gadus atpakaļ aizsākās, iegūstot partneru uzmanību un atbalstu. Pašvaldību sadarbības pārus veido pretī esošās pašvaldības Daugavas abos krastos, ar mērķi atraisīt labvēlīgu kaimiņu sacensību starp Daugavas pašvaldību pāriem un veicināt pašvaldību interešu konsolidāciju Daugavas ūdensmalu labiekārtošanā un visa Daugavas apgabala ekonomiskās attīstības virzīšanā. Pašvaldību pāru sadarbības grupām darbā palīdzēja mentors un moderators - biedrība “Radošās iniciatīvas centrs”.

 

Informāciju sagatavoja: Iluta Jansone

T.0037122041406

E: iluta@ziedzeme.lv

image, 452x71px, 28.81 KB

* Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „ Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” Nr. 18-00-A019.322-000002 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.