Biedrība “Zied zeme” aicina iedzīvotājus uz projekta “KOPA” apkaimes darbnīcām

10.09.2019

Biedrība “Zied zeme” aicina iedzīvotājus piedalīties projekta “KOPA” apkaimes darbnīcās, kurās dalībnieki apzinās savas apkaimes izaicinājumus un iespējamos risinājumus. Apkaimes darbnīcas norisināsies Rembatē (11.09), Ķegumā (17.09), Baldonē (19.09), Ikšķilē (24.09), Meņģelē (26.09), Krapē (27.09) un Lielvārdē (04.10). 

image, 452x639px, 145.2 KB

Apkaimes darbnīcas tiek organizētas sadarbībā ar vietējiem kopienu līderiem, kuri izrādīja gatavību iesaistīties projekta “KOPA” aktivitātēs. Projekts “KOPA” iedzīvotājiem sniegs iespēju saņemt atbalstu risinājumu darbnīcu organizēšanai, kā arī ekspertu palīdzību konkrētu problēmu atrisināšanai. Tāpat kopienu līderiem būs iespēja piedalīties apmācībās un pieredzes apmaiņā.

“Darbnīcu laikā iedzīvotājiem būs iespēja savstarpēji iepazīties, smelties idejas vienam no otra un meklēt risinājumus izaicinājumiem. Svarīgi šajā projektā ir atrast un piesaistīt atslēgas cilvēkus, kas var darboties savās kopienās ilgtermiņā,” stāsta kopienu veidotāja biedrības “Zied zeme” teritroijā Zita Bērziņa. 

Projekta “KOPA” mērķis ir sekmēt kopienu iesaisti savu vajadzību apzināšanā un risinājumu īstenošanā, sniedzot tām atbalstu un stiprinot to ilgtspējīgu izaugsmi. Projekta īstenošanā tiks izmantotas “Viedo ciemu” idejas, kas paredz veicināt iedzīvotāju spējas izmantot pieejamos resursus un savstarpēji sadarboties.

Projekta ietvaros tiks organizētas apkaimes darbnīcas partneru darbības teritorijās, kas aptver 19 Latvijas novadus. Darbnīcu laikā vietējie iedzīvotāji apzinās un praktiski risinās aktuālos jautājumus un izaicinājumus savās kopienās.

Projekta laikā tiks organizētas kopienu līderu apmācības, pieredzes braucieni, apzināti un elektroniski fiksēti iesaistīto kopienu resursi, izveidoti video stāsti par kopienu aktivizēšanu, kā arī izveidots informatīvs materiāls par kopienu aktivizēšanu un iesaisti.

Projektu ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu īsteno četri partneri - biedrība “Pierīgas partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP biedrība “Zied zeme”.

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

 

Papildus informācija:

Zita Bērziņa

Projekta “KOPA” kopienu veidotāja

linda@ziedzeme.lv

25623775

image, 452x49px, 5.77 KB