Krapes muižas zīmola izveide - trīs dienas, trīs risinājuma darbnīcas, viens zīmols. 

17.08.2020

 

Lai veicinātu sava ciema ekonomisko izaugsmi, Krapes iedzīvotāji vienojas izveidot vienotu identitāti Krapes muižas teritorijai. Kopīga darbība veicinās iedzīvotāju saliedētību un sadarbību, kā arī  savukārt vienots zīmols piesaistīs apmeklētājus, tādejādi stimulējot vietējo lauku ekonomiku un pasākumu daudzveidību vietējā ciemā.

 

 

 

Vienota Krapes zīmola izveide ietver 3 RISINĀJUMA darbīncas, kuru laikā dalībnieki uzdos jautājumus un meklēs atbildes par sekojošām tēmām: 


Kas Krapei ir? [Iepazīšanās, resursu un vīzijas pārskats]

 
1. Krapes zīmola un pieredzes vērtību atrašana/ apkopošana (Vērtības)
2. Krapes zvaigznes: slēptais, noslēptais, unikālais; (Vīzija, loma, misija)
3. Kas ir auditorija, tās gaidas, zināšanas, izvēles un uzvedība?  (Cilvēks un ceļa karte)
4. KrapesPasaulesKarte: jeb sadarbība, cilvēku plūsmošana, notikumu veidošana Ogres novada/Vidzemes/tuvRīgas kontekstā : kopā vai atsevišķi?


Ko Krape vēlas un kā tiks piepildīts  zīmols?

 
1. Idejošana: ģenerējam radošās idejas zīmola saturam, vēstījumiem,   virzieniem;
2. Ideju fokusēšana un kartēšana;
3. Prototipēšana un testēšana;
4. Partneru kartēšana: atbalsta virzieni;

 
Kādi ir Krapes zīmola attīstības virzieni?

 
Darbības programma: aptuvens mets. 


Dalība pasākumā ir bez maksas, iepriekš piesakoties pie Krapes kopienas līderes: Sandras Lipskas m.t. 26162146 epasts: sandra.lipska@inbox.lv

 

 

Krapes zīmola izveide iespējama pateicoties: Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, kuru īsteno biedrība “Pierīgas partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP biedrība “Zied zeme”.