Gastronomiskā izrāde ZEME Lēdmanes pagasta “Siliņu” mājās 

2020-02-17

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”, turpinot iepriekšējā gadā aizsāktās Local craft up aktivitātes, ar mērķi veicināt mājas restorānu kustību lauku teritorijā, 12. februārī Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā sadarbībā ar “Siliņu” mājas saimniekiem Ievu un Pēteri Langrātiem aicināja uz jau trešo vienas dienas mājas restorānu, kas šoreiz organizēts “zemes” zīmē kā gastronomiskā izrāde. 

Aicinām ražotājus pieteikties trešā mājas restorāna īstenošanai Lēmanes pagastā!

2020-01-31

Arī šogad ar pilnu jaudu turpinām aizvadītajā gadā uzsākto mājas restorānu kustību “Local craft up” PPP biedrības ZIED ZEME teritorijā un aicinām ražotājus kopīgiem spēkiem realizēt jau trešo mājas restorānu! 

Otrais PPP biedrība Zied zeme mājas restorāns ar devīzi - tas nav tikai šķūnis

2019-11-14

Trešdien, 13. novembrī Ķeguma novada Tomes pagastā Daugavas krastā “Kalnabiķi” mājās noorganizēts jau otrais PPP biedrība Zied zeme projekta Local Craft up mājas restorāns. 

PPP biedrība Zied zeme aicina mājražotājus pieteikties otrā mājas restorāna īstenošanai!

2019-10-28

PPP biedrība Zied zeme turpina vasarā aizsākto mājas restorānu kustību un aicina mājražotājus kopīgiem spēkiem realizēt otro mājas restorānu Tomē, pie Annas un Gata Zeiliņiem šī gada 13.novembrī Ķeguma novada Tomes pagasta “Kalnabiķos”. 

Zied zeme teritorijas uzņēmēju pārstāvniecība starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2019”.

2019-10-02

Šī gada septembra sākumā, no 4. līdz 7.septembrim, norisinājās pārtikas nozares izstāde “Riga Food” 2019. Izstādē piedalījās arī PPP biedrība “Zied zeme”teritorijas ražotāji un amatnieki. Īpašs lepnums par LEADER programmas ietvaros atbalstītā uzņēmuma. SIA “DIAMOND FOODS GROUP” dalību Inovāciju stendā! 

PPP biedrība Zied zeme attīsta mājas restorānu kustību novados

2019-08-05

Ikšķiles novada Turkalnes muižas klētī aizvadītās nedēļas nogalē norisinājās pirmais starptautiskā projekta Local craft up mājas restorāns šefpavāra Jura Latišenoka un dekorātores Baibas Prindules Rences vadībā. 

Trīs dienu mājražotāju un amatnieku seminārs!

2019-07-17

Projekta “Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” (Local Craft Up) ietvaros noticis Mājražotāju un amatnieku trīs dienu seminārs – praktiskas mācības Lielvārdes, Ķeguma, Baldones, Ikšķiles un Ogres novadu mājražotājiem un amatniekiem mājas restorāna un degustāciju saimniecības radīšanā.

Jauns sadarbības projekts veicinās mājražošanas un amatniecības attīstību

2017-09-05

 

Projekta mērķis ir attīstīt mājražošanu un amatniecību vietējās rīcības grupās, iesaistot tūrisma un kultūras pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm un izstrādājot inovatīvus produktus un pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Projekta aprakstā ir norādīts, ka sadarbības projekts sniegs ne tikai jaunas darba vietas (potenciālie mazie ražotāji), bet arī radīs jaunas preces, produktus un pakalpojums.   

Partneru tikšanās sadarbības valstī tiks organizēta tā, ka tikšanās notiks kāda vietējā pasākuma/ vietējā festivāla laikā (līdzīgi kā Latvijā ir plānots Gardēžu festivāls sadarbības partneriem, kurš iespēju robežās tiks organizēts kāda pasākuma ietvaros (ja iespējams) tādejādi nodrošinot pēc iespējas lielāku projekta rezonansi) lai Latvijas delegācijai būtu iespēja ne tikai demonstrēt (ierobežotam dalībnieku lokam) bet arī tirgot savu produkciju (piem., visiem ciema interesentiem).

Sadarbības partneri nodrošinās meistarklases Latvijas pārstāvjiem - tādejādi gūstot pieredzi par tradicionāla produkta radīšanu un iespēju gūt zināšanu pārnesi. 

Meistarklašu rezultātā tiks radīts kopīgs produkts, prototips.

Tiks veidota kopīga izstāde. 

Tiks nodrošināta zināšanu pārnese tēmas 'mājas restorāns" 'ietvaros, kas ir kopīga partneru īstenota aktivitāte. Ir partneri, kuru valsts teritorijās jau tiek īstenotā šāda kustība, ir partneri pie kuriem šāda kustība mentalitātes dēļ nav iespējama, bet tiks meklēti ekvivalenti veidi, kā veicināt vietējo produktu patēriņu un pārdošanas apjoma kāpumu vietējam uzņēmumiem. 

Lai nodrošinātu maksimālu efektu mērķa sasniegšanai tik rīkota nometne, kuras nozīmi raksturo sekojoša metafora “Projekta ietvaros mēs iedodam ne tikai makšķeri (ar to saprotot visas starptautiskās aktivitātes, kas tiek īstenotas), bet arī apmācām, instruējam, kā to makšķeri lietot, lai noķertu pēc iespējas vairāk zivis”.

Tāpēc nometnes saturu veido praktiskās apmācības, kuras nodrošina nozares pārstāvji. 

Tāpēc projektā ir paredzēta mājražotāju sadarbība ar zinātniekiem, uztura speciālistiem, māksliniekiem un citiem nozaru speciālistiem. Šo tikšanos nodrošinās 3 dienu nometne Latvijā. Nometnes dalībnieki: esošie un potenciālie amatnieki, mājražotāji. Paredzamie lektori sniegs gan praktiskas zināšanas par produktu pozicionēšanu tirgū, gan stāsta nozīmi produkta pārdošanā, gan informāciju par jaunajām tehnoloģijām un risinājumiem, kuri pieejami pie LLU laboratorijās, gan sanitārajām prasībām, kādas ir jāievēro tiem projekta dalībniekiem, kuri plāno atvērt savas saimniecības ‘mājas restorānu’ kustība, gan pasākumu dekorators, stilists, kura zināšanas ir nozīmīgas projekta ietvaros tieši ‘mājas restorānu’ kustības un degustāciju saimniecības ietvaros.

Nometnes norises laiks ir jāplāno pēc pirmās pieredzes apmaiņas vizītes, kad ir gūtie pirmie iespaidi pie sadarbības partneriem un gūtas pirmās atziņas: kā lektori, kuri, dalīsies savā pieredzē, tiks pieaicināti pirmā pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki. Viņiem tiks uzticēts vēstnešu pienākums: sniegt informāciju par iegūto pieredzi. Iedvesmot un, kopīgi ar nometnes dalībniekiem, izstrādāt konceptu par kopējo ceļojošo ekspozīciju: dažādu partneru reģionu rokdarbu krājumi, kas tiek parādīti noslēguma Gardēžu festivālā un dalībvalstīs, kurās vēl plānots piedalīties. Definēt projektā iesaistīto nacionālā mēroga partneru stirpās puses un veidu kā tās parādīt starptautiskā mērogā. Praktiski līdzdarboties zināšanu pārnesē un radīt jaunu produktu. Vai tie būs grieķu salāti ar kaņepju sēklām vai Latvijas maize ar olīvām, nav projekta rakstītāja kompetencē.

Idejas rodas - tās radot. Projekts nodrošinās apstākļus inovatīviem risinājumiem.

Nometne nodrošina nacionālā mērogā iesaistīto partneru tīklošanās un savstarpējo attiecību stiprināšanu, kas var būt par sadarbības pamatu nākotnē.

 

PPP biedrība Zied zeme vietējie mājražotāju un amatnieki ir aicināti iesaistīties ar projekta īstenošanu saistītās aktivitātes un pieredzes gūšanas pasākumos! 

 

Lai pieteiktos dalībai PPP biedrība Zied zeme ir jānosūta apraksts par savu saimniecību vai iecerēto biznesa projektu un motivācijas vēstule, kas apliecina ieinteresētību piedalīties iepriekš minētajās aktivitātēs.