PPP biedrība Zied zeme attīsta mājas restorānu kustību novados

05.08.2019

image, 452x301px, 154.9 KB

Ikšķiles novada Turkalnes muižas klētī aizvadītās nedēļas nogalē norisinājās pirmais starptautiskā projekta Local craft up mājas restorāns šefpavāra Jura Latišenoka un dekorātores Baibas Prindules Rences vadībā. 

Mājas restorāns realizēts starptautiskā projekta “Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā”* jeb Local craft up programmā ar mērķi attīstīt mājrašošanu un amatniecību vietējās rīcības grupās, veicinot sadarbību un izstrādājot papildus pakalpojumus, produktus un iesaistot tūrisma un kultūras pasākumos. 

Projektu realizē publisko un privāto partnerattiecību biedrība  Zied zeme, apvienojot mājražotājus un amatniekus no Lielvārdes, Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Baldones novada. Kā arī sadarbojoties ar Spānijas, Portugāles Lietuvas un Grieķijas vietējo rīcības grupu pārstāvjiem. 

Linda Cīrule, Zied zeme vadītāja: “Mēs bieži esam redzējuši, ka ir spēcīga saimniecība, labs produkts, bet diemžēl māksla to pasniegt stipri atpaliek no produkta kvalitātes. Un pasniedzot šo produktu fast food veidā, tas svarīgākais zaudē savu nozīmi. Tāpēc mēs realizējam projektu, lai iedotu zināšanas saimniecībām, lai tās savu kvalitatīvo produktu var arī kvalitatīvi pasniegt un prezentēt. Šodien cilvēks meklē sajūtas, piedzīvojumu -  ir tāds kā sajūtu mednieks. Mēs mācām saimniecības, kā atvērt savas mājas durvis, lai naudas plūsma pa tiešo nonāk saimniecībā. Ir novērots, ka tirgū samazinās produktu patēriņš, tirgotāji atzīst, ka ir neefektīvi braukt tirgoties. Tāpēc, lai nav jātērē laiks, braucot uz tirgu, mācām, lai sajūtu mednieks brauc pie saimniekiem.”

image, 452x301px, 151.78 KB

Mājas restorānu veidošanas aktivitāti caurvij vienots koncepts - demonstrēt tradicionālo pārtikas kultūras mantojumu, izcelt tā nozīmi un sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai. Ēdienu gatavošanā izmantot tieši vietējos produktus, saimniecību ražojumus, kuru izcelsmes vieta ir partnerības Zied zeme darbības teritorija, tādejādi izcelt teritorijas unikalitāti un vietējo produktu atpazīstamību.

Pirmo Zied zeme mājas restorānu sadarbībā ar zivju audzētavu “Tome”, Turkalnes Muižas Alus un vīna degustāciju darbnīcā realizēja 21 projekta dalībnieks no 12 mājražotāju un amatnieku saimniecībām. Spēkus kopā apvienoja z/s “Siliņi”, SIA “Lūšu drava”, IK “ASS LJ” jeb Zelmas maiznīca un z/s “Ķīvītes” no Lielvārdes novada, SIA “Diamond foods group” un SIA “Akmeņsalas” no Ogres novada Suntažiem, “Lavandu leju” saimnieki, ražotājs Jānis Smelters, Ikšķiles brīvā skola  un SIA “Turkalnes muižas klēts” no Ikšķiles novada, kā arī biedrība “Dzīvais māls” un “Vasariņu” saimnieki no Ķeguma novada.  

Šefpavārs Juris Latišenoks apvienoja mājražotāju un amatnieku produkciju piecu kārtu ēdienkartē, izceļot katram ēdienam pieskaņotu, turpat Turkalnes muižas klētī darinātu, alu un sidru. Kā atzīst klēts saimnieks Kaspars Bramanis - šāda veida pop-up restorāns ir sen lolota sapņa piepildījums. 

image, 452x301px, 134.11 KB

Kaspars Bramanis, Turkalnes muižas klēts saimnieks: “Šāds koncepts mums piestāv. Mums ir ēka ar stāstu - tā nes muižas vārdu, mums ir tepat darināts labs alus un sidrs, mums ir komanda. Un ēdiens ir sastāvdaļa, kas to visu var veiksmīgi papildināt. Tāpēc arī plānojam attīstīt pop-up restorānu kultūru. Un paldies Zied zeme, kas ir devusi lielu ieguldījumu mērķa sasniegšanā. Tostarp sniedzot iespēju iepazīt arī jaunus sadarbības partnerus tepat vietējā reģionā.”

Projekts paredz, ka mājas restorānus veido tikai projekta dalībnieki šefpavāra un dekoratores vadībā, iepazīstot pilno projekta realizācijas ciklu. 

image, 301x452px, 127.84 KB

Juris Latišenoks, šefpavārs: “Ir veikts fenomenāls darbs. Pāris stundu laika mājražotāji iepazina restorāna darbu no otras puses - paši bija gan darbinieki, gan restorāna dalībnieki. Veidojās plašāka izpratne par restorāna darbu, apzinot pat vissīkākās detaļas gan virtuvē, gan viesmīlībā. Un ja skatās plašāk par pop-up restorāniem - iespējas ir, bet svarīgi atrast atslēgu, meklēt pievienoto vērtību, kas varētu ieinteresēt cilvēkus iesaistīties kustībā. Piemēram, veidot ekskursiju piedāvājumus”. 

image, 452x301px, 131.83 KB

Baiba Prindule - Rence: “Dalībniekiem lielākais izaicinājums bija apzināt, ko nozīmē domāt par savu produktu gatavošanas kontekstā. Kā izstrādāt ēdienkarti, vizuālo sajūtu. Šie cilvēki ikdienā ar šīm lietām saskaras maz. Jo viņi ražo savu produktu, domā no viena skatu punkta. Bet šeit viņiem jāatkāpjas no sava redzespunkta un jādomā plašāk”. 

Kā informē projekta vadītāja Iluta Jansone, projekts tiek realizēts līdz 2020. gada oktobrim un plānots vēl organizēt septiņus mājas restorānus. Projekta programmā mājražotājiem un amatniekiem tika organizēta arī nometne, kur trīs dienu garumā lekcijas lasīja gan Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvji, gan organizētas meistarklases un diskusijas kopā ar nozares speciālistiem. 

image, 452x301px, 142.85 KB

Linda Cīrule, Zied zeme vadītāja: “Es redzu, ka mājražotāji vērs savas durvis. Ir gandarījums par dalībnieku izaugsmi. Lai arī gan Pārtikas un veterinārais dienests, gan Valsts ieņēmuma dienests runāja par birokrātisko ceļu,  tas tomēr nav mazinājis vēlmi un gatavību mājražotājiem pamēģināt. Un tā ir mūsu projekta veiksme atslēga - motivēti dalībnieki”.

Plānots, ka nākamais mājas restorāns tiks organizēts oktobrī. 

 

 

image, 452x301px, 149.59 KB

 

 

*Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” Nr.18-00-A019.333-000007 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.