Atskats uz ERASMUS+ projektu Rural Skills

2019-07-26

Zied zeme RuralSkills projekts tikko ir oficiāli noslēdzies, šobrīd vēl jāapkopo pozitīvās prakses un inovatīvo projektu piemēri un metodes, kas būs pieejamas http://ruralskills.eu tīmekļa vietnē. 

PPP biedrība “Zied zeme” kopš 2017. gada īstenoja Erasmus+ stratēģiskās sadarbības projektu “Rural Shared Knowledge in Leading LAGs Strategies [Rural SKILLS]”, kas paredzēja zināšanu apmaiņu starp Latvijas, Beļģijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas un Horvātijas VRG jeb LEADER grupām. Mobilitātes braucienos piedalījās partnerības administrācija, padome biedri un projektu iesniedzēji. 

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Šis projekts ir ļāvis mums attīstīt un stiprināt sadarbības tīklu, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes vietējo attīstības stratēģiju īstenošanā. 

Projekta laikā esam piedalījušies 5 pieredzes apmaiņas mācību braucienos ar 17 dalībniekiem, kā arī esam noorganizējuši 1 uzņemšanu ārvalstu delegācijai Zied zeme darbības teritorijā. Šajā jaunumu izdevumā īsi pastāstīsim par mūsu šī gada pieredzi Portugālē un viesu uzņemšanu Latvijā. 

Apstiprināts “Erasmus+” projekts, kurā būs iespējams piedalīties ikvienam interesentam

2017-09-05

Esam priecīgi informēt, ka ir apstiprināts Erasmus+ stratēģiskās sadarbības projekts “Rural Shared Knowledge in Leading LAGs Strategies [Rural SKILLS]” jeb zināšanu apmaiņa VRG vietējās attīstības stratēģijās (tulk. no angļu val). Projektā tiks aicināti piedalīties partnerības biedri, projektu iesniedzēji, lauku attīstības speciālisti, pašvaldību pārstāvji, vietējie uzņēmēji, jaunieši un citi interesenti.