Somijā aizvadīta pirmā starptautiskā inovāciju nometne jauniešiem

07.04.2016

Aizvadīta pirmā starptautiskā inovāciju nometnē Somijā, kurā piedalījās arī 4 jaunieši no Zied zemes - Matīs Zalcmanis, Jentje Schwark, Marta Lauva un Ralfs Dubra - un attīstīja idejas, kas vērstas uz biznesa vai vietējās teritorijas pilnveidošanu, kuras iespējams īstenot arī LEADER projektu ietvaros. Lai sniegtu saturīgāku priekšstatu par pasākuma norisi, Zied zeme lūdza vienu no dalībniekiem Martu Lauvu pastāstīt par personīgi gūtajiem iespaidiem:

Strauji mainīgajā dzīves ritmā, tehnoloģiju ielenkumā un drudžainajā skrējienā ir vērts noķert mirkli un apjaust savu nozīmi, apkārtējās vides veidošanā. Tādas pārdomas esmu ieguvusi starptautiskā jauniešu nometnē Somijā.

Lai iesāktu nometni ar lielāku motivāciju un lai rosinātu radošāk domāt, nometnes ietvaros tika organizētas tikšanās ar uzņēmējiem Somijā, kuri dalījās savā pieredzē, uzsākot savu uzņēmējdarbību. Tiekoties ar uzņēmējiem bija iespēja uzdot daudz dažādus interesējošus jautājumus, uz kuriem uzņēmuma īpašnieki atklāti atbildēja. Mums bija iespēja iepazīt dažādu nozaru uzņēmumus: izklaides industrija, aktīvā atpūta, dažādas organizācijas. Iedvesmas pilni devāmies uz nometnes galveno atrašanās vietu - semināru un atpūtas centru "Tapion Tupa". Mācības varēja sākties. Mācību laikā bija iespējams iegūt noderīgu informāciju, kā radīt un īstenot biznesa idejas ar mērķi palielināt darba vietas, uzlabot apkārtējo vidi, motivēju darboties starptautiskā līmenī. Biznesa idejas, kuras radījām analizēja un grupā kopīgi izstrādāja jaunieši no Latvijas, Ungārijas, Somijas un Rumānijas. Strādājām kopīgi visu nometnes laiku, no katras valsts pa vienam pārstāvim katrā grupā, pie viena projekta. Mācības bija pārdomātas līdz pēdējam sīkumam no mācībspēku puses. Līdz ar to viss mācību procesa laiks tika izmantots pilnvērtīgi un nesa augļus zināšanu līmenī. Prieks bija vērot pasniedzējus, kuri tiešām mīl savu darbu un atdodas tam no visas sirds. Jebkurā brīdī katras grupas pasniedzējs bija ieinteresēts kopīgi analizēt, atbildēt uz neskaidrībām, praktiski veicot darbu, motivēja domāt radoši un aktīvi diskutēja par dažādām tēmām, dodot maksimālu iespēju aizstāvēt savu viedokli un iespēju analizēt kļūdas. Mentoru un pasniedzēju darbs jauniešiem sniedza iespēju noticēt saviem spēkiem, neradot robežas starp pasniedzēju un jaunieti, neradot plaisas zināšanu atšķirības kontekstā.  

Mācību noslēgumā bija nepieciešams prezentēt izdarīto nometnes laikā. Katra komanda veidoja prezentāciju, kuru novērtēja preses konferencē uzaicinātie pārstāvji. Protams, katra komanda lepojās ar savu virzīto projektu un nespēja vien pārstāt stāstīt par sava projekta unikalitāti arī pēc mācību procesa beigām.  

Brīvais laiks un pauzes starp mācību procesu tika izplānots veidojot aktīvas spēles svaigā gaisā, spēles bija labi pārdomātas un viennozīmīgi tikai stiprināja grupas saliedētību. Dažādas stafetes grupās, kur nozīme un uzsvars tika likts uz spēju sastrādāties komandās. Visi nometnes dalībnieki tik ļoti labi sapratās savā starpā, ka neiztrūkstošs moments bija kopējās vakara pasēdēšanas, kur viens otru cienājām ar nacionālajiem ēdieniem, dziedājām kopīgi dažādas dziesmas ģitārspēles pavadījumā, spēlējām dažādas spēles. Nometnes organizatori arī parūpējās, lai iepazīstam vietējās valsts kultūru un paražas, somu pirts baudīšana noslēguma dienā, Somu jaunieši dziedāja nacionālās dziesmas, kopīgi cepām desas uz oglēm. 

Šī nometne ir vienreizēja iespēja jauniešiem apzināties savu nozīmi vides un nākotnes veidošanā. Nometne sniegusi man nenovērtējamu motivāciju - mēģināt un riskēt, domāt radošāk un iespējams tas var izmanīt manu dzīvi. Neveiksmes padara stiprāku, bet panākumi dod lielāku pārliecību sevī. 

Nākamā nometne plānota Ungārijā jūnija beigās, izmanto iespēju un piedalies. 

Par projektu:

TransInnovation Camp for Youth (saīsināti – TransInnCamp) ir Erasmus+ programmas projekts. Projekta mērķis ir ar inovatīvu un izzinošu nometņu palīdzību stiprināt jauniešu kompetences un veicināt jauniešu iesaisti vietējo problēmu risināšanā un lauku teritoriju attīstībā. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks organizētas tikšanās ar jauniešiem un apzinātas idejas, kuras jaunieši paši ir gatavi īstenot, lai sekmētu lauku teritoriju attīstību. Jauniešu nometnes paredzētas Somijā, Ungārijā, Rumānijā un Latvijā. Projekta partneri ir vietējās rīcības grupas no Somijas (Rieska LEADER un Keskipiste LEADER), Ungārijas (Mecsekvidék Egyesület) un jauniešu organizācijas no Rumānijas (Bogatalji Mozgalom Csikrakos es Gorocsfalva).

Projekta koordinators:

Māris Cīrulis, mob.29782159, maris@ziedzeme.lv