Pieredzes apmaiņas brauciens uz Skotiju no 19-22. novembrim SMART DIGITAL VILLAGES

17.10.2019

Zied zeme aicina piedalīties Pieredzes apmaiņas braucienā no šī gada 19-22. novembrim uz Skotiju, Stirling pilsētu, netālu no Edinburgas. Pasākuma darba valoda – angļu. Šis pieredzes apmaiņas brauciens tiek veltīts Smart Digital Villages jeb Viedi digitālie ciemi, kā vienai no viedas attīstības tēmām, tomēr pasākuma laikā būs iespēja vairāk uzzināt arī par viedu lauksaimniecību, e-veselību, digitālajām kopienu, un citiem inovatīviem risinājumiem lauku reģionos. 

Pasākumu Skotijā organizē Skotijas LEADER grupa Forth Valley & Lomond, sadarbībā ar Skotijas lauku tīklu un Viedo ciemu tīklu Eiropā.

Dalība pasākumā Lielvārdes, Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Baldones novadu NVO, ciemu un kopienu pārstāvjiem, kas ir motivēti tālāk darboties un sagatavot projektus vai pārmaiņas savā kopienā/ciemā/pilsētā, kas jau iepriekš pierādījis savu darbību vietējā sabiedrībā, vai tiem, kuri piedalījušies projekta “KOPA” aktīvistēs. Lai nodrošinātu projekta publicitāti pēc pieredzes brauciena dalībnieks apņemas kopā ar partnerība pārstāvi pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot gūtās pieredzes izplatīšanas aktivitātes, piemēram, publicitāte medijos, dalība pasākumos u.c.

Visas izmaksas (transports, naktsmītnes, ēdināšana) tiks segtas no projekta līdzekļiem. Ar apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Pieteikumi tiks apstiprināti līdz 1.novembrim. 

Māris Cīrulis, mob. +37129782159, maris@ziedzeme.lv


Plānotā pasākuma programma
Smart Digital Villages

19. novembris 
 Lidojums Rīga-Lielbritānija

20.novembris
10:00 Welcome to Stirling
10:05 Open Address - LEADER
10:15 Who are we
11:15 Balquhidder –the Gigabit Glen, a LEADER Project
12:00 Lunch
13:00 Scottish Government/Council View
13:15 Rural Business Hub
13:45 Scottish Rural College (Smart Farming)
14:15 CENSIS - Scotland's Innovation Centre for sensing, imaging and Internet of Things (IoT)
14:45 Q&A
15:00 Refreshments
15:15 E-Health (the Aberfeldye Project)
15:45 Smart Village Scotland is creating digital communities which incorporate local information, directories and signposting with e-commerce facilities for local businesses.
16:15 Q&A
16:30 Close
18:30- 21:00 Dinner & Entertainment
21. novembris
9:30 – 13:00 Site Visit
13:00  - 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Site Visit

22. novembris
Lidojums Lielbritānija-Rīga

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme”, biedrības „Jūras zeme” , biedrības „Pierīgas partnerība” projekts „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.