Viedas digitālās kopienas ne tikai Skotijā, bet drīzumā arī Latvijā.

02.12.2019

image, 452x254px, 51.91 KB

 

No 19.-22.novembrim 20 vietējo rīcības grupu Zied zeme, Pierīgas partnerības un Jūras zeme kopienu līderi apmeklēja Skotijas viedos ciemus, lai gūtu pieredzi un zināšanas par to, ko var darīt, lai veidotu savu ciemu vai kopienu par labāku vietu dzīvošanai, biznesam un darbam. Pasākums bija starptautisks, piedalījās LEADER rīcības grupas no Skotija, Somija, Beļģija, Latvija, Čehija, Rumānija, Ungārija, Grieķija, Velsas. Pasākumu Skotijā organizē Skotijas LEADER grupa Forth Valley & Lomond, sadarbībā ar Skotijas lauku tīklu un Viedo ciemu tīklu Eiropā.

Pirmajā konferences dienā guvām noderīgu informāciju, kā skoti uztver viedo ciemu nozīmi, kā piesaista finansējumu un brīvprātīgos. Skotijas Viedos ciemus simbolizē pieci vārdi: Satikties, Izprast, Radīt, Attīstīt, Uzturēt. Viedie ciemi Skotijā tiecas uz kvalitatīvākām vietējā biznesa e-komercijas iespējām, ātriem interneta tīklu savienojumiem,  jauniem IT risinājumiem un sensoriem, jo viņi ir pārliecināti, ka šīs digitālās kopienas var palīdzēt lauku pilsētām un ciematiem attīstīties, piemēram, piesaistīt vairāk apmeklētāju, atbalstīt augošus uzņēmumus, saglabāt esošos iedzīvotājus vai vienkārši padarīt labākas dzīves un darba vietas.

image, 452x274px, 51.03 KB

Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas, balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, attīstās un risina problēmas, aktīvi izmanto oriģinālus risinājumus, digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku pielietojumu. Viedais ciems nav rezultāts, bet metode un process, kā viedā veidā attīstīt vietējo ekonomiku, kopienas un dzīves vidi.

Zemāk daži no iepazītajiem praktiskajiem piemēriem un īstenotajiem projektiem, kurus kaut kādā veidā var uzskatīt par viediem:

Callander Hidro kopiena.

image, 452x254px, 28.04 KB

2012. gadā LEADER atbalstīja kopienas grupu Kallanderē, lai virzītu viņu ideju - kalnu ūdeņu hidroelektro stacijas būvniecību, pārvēršot bagātīgos kalnu ūdeņus zaļajā enerģijā, lai iegūtu ienākumus, ar kuriem varētu atbalstīt citus vietējās kopienas projektus. Izklausās vienkārši, loģiski un gudri? Pie projekta īstenošanas strādāja 5 gadus, aizņēmumu iegūstot divās bankās. Sešu mēnešu laikā uzbūvēta hidroelektrostacija (izmaksas ap 2 milj), kas ražo elektrību, kas tiek pārdota kopējā elektroenerģijas tīklā. Par gūtajiem ieņēmumiem tiek apmaksāts kredīts un katru gadu ir iegūti līdzekļi ap 60 000 mārciņu vietējo aktivitātāšu un projektu finansēšanai. Projekta iesaistē un uzturēšanā piedalās vietējie brīvprātīgie. Kredīts tiks apmaksāts 10 gadu laikā un vēlāk visi saņemtie ieņēmumi tiks izmantoti kopienas vajadzībām, par kuriem lemj paši. Viens no nākotnes plāniem ir izveidot fondu, kurā uzkrāt un vairot naudu!

Lauku uzņēmējdarbības centrs.

image, 452x151px, 31.27 KB

Aberfoyle ir ciems Loch Lomond un Trossachs nacionālajā parkā, kas ir bijis tūristu iecienīts vairāk nekā 100 gadus, tomēr pēdējos 20 gados šī tūrisma apjoms krītas līdz ar to arī pieprasījums pēc dažādiem pakalpojumiem un veikaliem. Atbildot uz to, kopiena izveidoja Lauku uzņēmējdarbības centru un saņēma LEADER atbalstu darbinieka algošanai, kas koordinētu ekonomikas atsvaidzināšanu. Šobrīd šajās telpās atrodas Aberfoyle biznesa centrs, kas piedāvā dalītas un individuālas darba vietas. Tas palīdzējis noturēt un piesaistīt pašnodarbinātos un citus kvalificētus speciālistus, īpaši tos, kam nepieciešams ātrs internets. 

Kopienas degvielas uzpildes stacija.

image, 452x267px, 61.38 KB

Aberfoile ciemā privāta degvielas stacija bija spiesta apturēt savu darbību, taču vietējā sabiedrība iegādājās šo slēgto īpašumu, lai atjaunotu un turpinātu tās darbību, tādējādi saglabājot sev tik būtisko pakalpojumu, jo tuvākā degvielas uzpildes stacija atrodas 15km attālumā.

Drymen lauku biznesa centrs.

image, 452x329px, 38.6 KB

Ģimenes uzņēmums, kas tirgo lauksaimniecības aprīkojuma netālu no Aberfoile, meklēja finansējuma iespējas izbūvēt jaunu veikala demonstrāciju zāli. LEADER finansējuma ietvaros komercplatības izbūve bija atteikts, tāpēc ģimene izlēma virs sava veikala izbūvēt sapulču un konferenču telpu, izveidojot šeit biznesa inkubatoru, kopstrādes telpu. Tādējādi tika palielināta cilvēku plūsma veikalā, nodrošinātas mācības, darba vietas, labvēlīgi ietekmējot vietējo uzņēmējdarbību.

Neighbourfood vietējās pārtikas projekts Stirling apgabalā.

image, 452x603px, 75.13 KB

Neighbourfood ir tiešsaistes platforma, kurā pircēji var pasūtīt/nopirkt konkrētus vietējos produktus, savukārt pārdevēji izvēlēties tuvāko tirdziņu, kurā satikt savus pircējus, kā arī laicīgi sakomplektēt pasūtījumus. Šādi tiešsaistes vietējās pārtikas centra modeļi izveidoti jau 4 LEADER apgabalos visā Skotijā. Vairāk - https://www.neighbourfood.co.uk

Gartmore ciemats - kopienas vadīta vietējā ekonomika.

image, 452x339px, 69.62 KB

Gartmore ciematā ir 475 iedzīvotāji, kas zina,  cik svarīgi ir saglabāt savas kopējās dzīves ērtības. Gartmore iedzīvotāji pārņēma sabiedrības īpašumā ciema veikalu un pastu jau 1998. gadā, un šobrīd tas ir visilgāk pastāvošais ciemata veikals Skotijas centrālajā daļā. Šis projekts iedvesmoja sabiedrību uzņemties papildus atbildību – tika savākti līdzekļi un atjaunots neizmantotais Gartmore ciemata tautas nams. Atjaunošana bija nozīmīga ēkas un ciema pārveidošanā, un tā atkal ir ciema aktivitāšu centrs. Pavisam nesen, 2019. gadā, sabiedrība iegādājās vietējo krogu (www.blackbullgartmore.com), lai nodrošinātu to, kā vērtīgu kopienas dzīves sastāvdaļu. 

Šie ir daži piemēri kā iedzīvotāji var iesaistīties savas kopienas attīstīšanā. Ko vēlies īstenot TU? Tiekamies apkaimju un risinājumu darbnīcās vai citās biedrības aktivitātes. Kopīgi veidojam vietu, kurā esam.

 

Aktivitāte tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.