Piesakies starptautiskajai viedo ciemu konferencei - "Viedo Ciemu virzītāji un attīstības perspektīvas"

24.03.2022

PPP biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar biedrību "Pierīgas partnerību" un biedrību "Jūras zeme" 6. aprīlī Zvejniekciema kultūras namā organizē starptautisko viedo ciemu konferenci, kuras mērķis ir veicināt viedo ciemu izpratni starp vietējiem iedzīvotājiem, iegūst lokālu, nacionālu un starptautisku pieredzi par viedo ciemu attīstību. 

Konferences dalībniekiem būs iespēja būs iespēja uzzināt vietējo, nacionālo un starptautisko ekspertu pieredzi un viedokli par viedo ciemu attīstību.

Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas, balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, izmantojot inovatīvus risinājumus. Tas ir veids kā atbalstīt vietējo ekonomiku, kopienu un dzīves kvalitāti lauku teritorijā.

Programma pieejama šeit.

Reģistrācija konferencei pieejama šeit.

Starptautiskajai konferencei ir aicināti pieteikties PPP biedrības "Zied zeme", biedrības "Pierīgas partnerība", biedrības "Jūras zeme" darbības teritorijā esošie ciemu un kopienu pārstāvji, atpazīstamības zīmes "Viedais Ciems" dalībnieki un potenciālo viedo ciemu pārstāvji. 

2021. gadā atpazīstamības zīme “Viedais Ciems” Latvijā tika izsludināta pirmo reizi, un tās mērķis bija atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, kurā pieteicās 38 kopienas, kuru paveikto vērtēja dažādu jomu ekspertu žūrijas komisija.

Starptautiskā viedo ciemu konference tiek īstenota projekta „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrība "Zied zeme", biedr'ība “Pierīgas Partnerība” un biedrība “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās.

image, 452x69px, 26.64 KB